Místo pro život

Řekli, že...

Žena Evropy Rut Kolínská přijímá život jako křehký dar

"Život na planetě Zemi přijímám jako nezasloužený a zároveň křehký dar. Ke svému životu potřebuji rodinu a také společenství sousedů a přátel, komunitu, která je připravena ke vzájemné pomoci a podpoře. Žiji ve víře, že planeta Země nám byla svěřena, abychom s ní dobře nakládali ku prospěchu našemu, ale také jejímu. Není totiž naším majetkem, máme povinnost ji předat našim dětem tak, aby i ony měly zdravý prostor k životu. Děti patří k našemu největšímu bohatství, je naší povinností pečovat nejen o jejich zdraví, ale také o jejich rozhled a vzdělání, rozvíjet jejich vztah ke komunitě, kde žijí. Uchováme-li si přirozené lidství, ostatní nám bude přidáno."

<< Zpět