Místo pro život

Místo pro život: Největší podíl bezbariérových spojů má Královéhradecký kraj

10. 10. 2013

Bezbariérové spoje jsou pro maminky s kočárky či vozíčkáře často diskutované téma. Jak jsou na tom jednotlivé kraje? Které mají nejvyšší podíl bezbariérových spojů MHD a ve kterém regionu jsou lidé s touto oblastí nejspokojenější? Podívejte se na dílčí výsledky výzkumu Místo pro život, který zpracovala agentura Datank.

Největší podíl bezbariérových spojů MHD je v Královéhradeckém kraji (94,7 %), nejnižší naopak v Jihomoravském (31,37 %). V hlavním městě Praha je bezbariérových spojů necelá polovina z celkových 27 795.

 “Bezbariérové spoje v rámci městské hromadné dopravy jsme získali z databáze společnosti Chaps, která provozuje portál idos.cz. V případě některých měst však nebyl údaj o bezbariérových spojích k dispozici. Takových případů bylo 60 ze 111. U těchto 60 měst jsme tak zjišťovali údaje o bezbariérových spojích vlastním šetření -  tedy telefonickým dotazem na dopravní podnik zajišťující MHD v daném městě,“ řekl k metodice analytik společnosti Datank Ondřej Pivoňka.

Zajímavostí je, že data mnohdy neodpovídají průzkumu mezi obyvateli. V Jihomoravském kraji, kde je podíl bezbariérových spojů nejnižší, jsou lidé s touto oblastí spokojeni. Kladně je hodnotí 60 procent lidí. Opačný výsledek, tedy 64 procent nespokojených obyvatel hlásí Středočeský kraj.

V hodnocení napříč všemi kraji hodnotí lidé nejlépe Královéhradecký a Zlínský kraj, které ve spokojenosti získaly shodně 11,8 procenta. Nejhůře dopadl Plzeňský kraj, který mezi všemi získal 12,3 jednoznačně záporných odpovědí. Průzkum probíhal mezi 1400 respondenty ze všech krajů.

O projektu

Cílem projektu Místo pro život je posuzovat úroveň životních podmínek v jednotlivých krajích, sledovat je v dlouhodobém horizontu, poukázat na nejlepší regiony a iniciovat celospolečenskou diskusi o hodnotách, které obyvatelé České republiky vyznávají.
Princip hodnocení se opírá o tři hlavní pilíře. Objektivní kritéria získaná z nezávislých zdrojů, názory kolegia a průzkum prováděný mezi 1400 obyvateli všech regionů.
Kraje se hodnotí z pohledu 54 kritérií, která jsou rozdělena do následujících osmi oblastí: Péče o děti a vzdělávání, zdravotnická a sociální sféra, pracovní podmínky a kupní síla, volnočasové aktivity a turismus, rozvoj infrastruktury, bezpečnost, občanská společnost a tolerantnost, ekologie a příroda.
Součástí průzkumu je dotazníkové šetření mezi obyvateli ČR zaměřené na spokojenost v místě bydliště, kvalitu života a životní hodnoty a priority obyvatel v jednotlivých regionech České republiky. Veřejnost zodpovídá otázky týkající se osmi zkoumaných oblastí a určuje hodnotový žebříček, který pomůže najít Místo pro život 2013.
Kolegium představuje panel 18 nezávislých osobností, které svými názory významně přispívají k celospolečenské debatě. Členy kolegia charakterizují různé životní zkušenosti i vyznávání různých životních hodnot, které však v souhrnu definují skutečnou kvalitu života. Mezi jeho členy patří například MUDr. Jan Pirk, přední český kardiochirurg, Petr Zahradník, ekonomický expert a člen NERV, Rut Kolínská, zakladatelka Sítě mateřských center nebo Martin Doktor, rychlostní kanoista a sportovní ředitel Českého olympijského výboru.
Pořadatelem srovnávacího výzkumu Místo pro život je projektová agentura Communa. Zpracovatelem dat je analytická agentura Datank. Partnery letošního ročníku projektu Místo pro život jsou společnosti Skupina ČEZ, Metrostav a Škoda Transportation. Projekt je realizován za podpory České pošty.

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1423&clanek=288962

<< Zpět