Místo pro život

Královéhradecký kraj se stal Místem po život 2019! Liberecký kraj osmý

22. 6. 2019

idnes.cz

 

Na Královéhradecku jsou kvalitní služby pro občany, seniory i nemocné. Královéhradecký kraj má celkově výborné podmínky pro život, a dokázal tak obhájit loňské vítězství ve srovnávacím výzkumu Místo pro život. V něm analytická agentura Datank hodnotí data získaná z nezávislých zdrojů a údaje z průzkumu prováděného mezi 1 250 obyvateli a starosty všech regionů. Na stříbrnou příčku se vyhoupl Jihočeský kraj, bronz získává Zlínský kraj.

 

V Královéhradeckém kraji můžou být lidé s podmínkami pro život skutečně spokojeni. Kvalitní výsledky vykazuje region v prakticky všech sledovaných oblastech. V celorepublikovém srovnání je na tom výborně ve zdravotnictví a sociálních službách, například do lékáren to zde mají lidé vůbec nejblíže. V Královéhradeckém kraji je dobře rozvinutá infrastruktura, což potvrzuje také nejkratší průměrná vzdálenost na poštu. Připočíst je třeba bezpečnost na silnicích a také dobré podmínky pro vzdělávání a péči o děti. Ty se ve školách určitě netísní tolik jako ve většině ostatních krajů. Zapracovat by to chtělo především na oblasti zaměstnanosti a pracovního trhu. To je jediná oblast, v níž region nedosahuje ani celorepublikově průměrného výsledku. Významně se na tom podílí vůbec nejvyšší nezaměstnanost mladých ve věku od 15 do 24 let.

 

Větší péči by si ze strany veřejné správy zasloužily rovněž investice do ochrany životního prostředí, které jsou při srovnání s ostatními kraji nízké. V rámci letošního výzkumu Místo pro život byli v dotazníkovém šetření osloveni také starostové s dotazem, co oni považují za největší problém, a naopak, s čím nejsou potíže. Představitelé a zástupci obcí ve vítězném Královéhradeckém kraji si nejvíce stěžují na nedostatek pracovních sil a také na špatnou bytovou situaci. Naopak velmi kladně hodnotí spolupráci v rámci mikroregionu, za problematickou nepovažují ani administrativu spojenou s povinně zveřejňovanými informacemi nebo schvalování právně závazných dokumentů měst a obcí, které zastupují.

 

Na Ostravsku se daří vzdělávání

Úspěšnost studentů u státních maturit je v Moravskoslezském kraji v celorepublikovém srovnání třetí nejvyšší. Atraktivní jsou i vysoké školy v regionu. V kraji mohou místní obyvatelé i turisté navštívit velké množství zde pořádaných kulturních akcí. Na Ostravsku je rovněž velmi vysoký počet čerpacích a dobíjecích stanic, vysoká je rovněž kapacita čističek odpadních vod. Vůbec nejhůře je na tom kraj v kvalitě ovzduší, produkce podnikového odpadu v přepočtu na obyvatele je zde v rámci České republiky jedna z nejvyšších. Kraj má co dohánět také v oblasti pracovního trhu. Průměrné mzdy jsou třetí nejnižší, dlouhodobá nezaměstnanost je tu jedna z nejvyšších. Spolkové činnosti místní také příliš nefandí. Počet spolků je v přepočtu na obyvatele nejnižší, málo je dobrovolných hasičů, zájem o aktivní účast v samosprávě i volební aktivita je nízká. Starostové se v Moravskoslezském kraji nejvíce potýkají se suchem, které se dotýká jak krajiny, zemědělství, tak i obyvatel měst i obcí všech velikostí. Spokojeni nejsou ani s dopravní dostupností svých obcí, za problematickou považují také dostupnost bydlení a odliv obyvatel z vesnic do měst. Představitelům měst a obcí se v Moravskoslezském kraji naopak výborně spolupracuje v rámci mikroregionu, chválí si také spolupráci s krajským úřadem. Žádné problémy jim nedělá ani agenda spojená s povinně zveřejňovanými informacemi.

 

VÝSLEDNÉ POŘADÍ KRAJŮ ZA ROK 2019:

1. Královéhradecký kraj

2. Jihočeský kraj

3. Zlínský kraj

4. Pardubický kraj

5. Hlavní město Praha

6. Středočeský kraj

7. Jihomoravský kraj

8. Liberecký kraj

9. Kraj Vysočina

10. Plzeňský kraj

11. Olomoucký kraj

12. Moravskoslezský kraj

13. Karlovarský kraj

14. Ústecký kraj

 

Srovnávací výzkum Místo pro život už devátým rokem mapuje kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky. Výzkum Místo pro život veřejnosti nabízí možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Výsledky srovnávacího výzkumu motivují a inspirují státní správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany, a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života. Mnohdy důležitější než hmotné statky je pro řadu lidí fungující občanská společnost, vzájemný mezigenerační respekt a tolerance rozdílných názorů. Organizátoři projektu Místo pro život se snaží také na tyto hodnoty poukázat a upozornit na jejich důležitost.

<< Zpět