Místo pro život

Jihočeši dýchají nejčistší vzduch a mají bezpečné silnice. Horší je to s dostupností zdravotní péče

1. 10. 2020

denikn.cz

 

Obyvatelé Jihočeského kraje mají desátou nejvyšší kvalitu života v České republice. Ukázala to analýza Deníku N, která před krajskými volbami srovnala, jak se žije v jednotlivých regionech. Jihočeský kraj získal na stupnici od nuly do jedné 0,494 bodu.

Úplně nejlépe dopadl Jihočeský kraj pouze u jednoho z 24 ukazatelů, jimiž je celkový index tvořen. V rámci Česka má nejnižší emise polétavého prachu, který typicky vzniká při činnosti tepelných elektráren, při spalování odpadů nebo silniční dopravě. Jeho přítomnost má tedy vliv na kvalitu ovzduší a zdraví obyvatel.

Souhrnné srovnání všech krajů si můžete projít zde

Přečtěte si takéKde se v Česku daří nejlépe a kdo na to má vliv: srovnali jsme kvalitu života v krajích

„Na silnicích je v regionu v rámci celé České republiky bezpečno, objasněnost trestných činů je velmi vysoká, kriminalita celkově nízká a policistů dostatek,“ shrnuje David Pavlát, mluvčí společnosti Communa. Ta každoročně sleduje kvalitu života v krajích v průzkumu Místo pro život.

Podrobná data k Jihočeskému kraji:

Výsledný index kvality života v Jihočeském kraji vychází z posledních dostupných dat za rok 2018. Spočítali jsme jej jako aritmetický průměr tří indexů, které hodnotí následující aspekty:

Předpoklady pro zdravý a dlouhý život („index A“)
Předpoklady pro dostatečnou životní úroveň („index B“)
Předpoklady pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj („index C“)

Každý z těchto dílčích indexů je tvořen osmi ukazateli. Do „předpokladů pro zdravý a dlouhý život“ patří například naděje dožití, dopravní nehody na tisíc obyvatel nebo množství lékařů v nemocnicích.

Srovnáme-li jednotlivé výsledky, nejvíce bodů Jihočeský kraj získal za index A. Jeho hodnota dosáhla na škále od nuly do jedné 0,588 bodu. Jinými slovy 58,8 procenta nejlepšího možného výsledku.

Kraj se chlubí například třetí nejnižší dopravní nehodovostí v Česku, na tisíc obyvatel tu v roce 2018 došlo k méně než sedmi nehodám. Stejně tak je v Jihočeském kraji relativně nízká kriminalita.

Hůře si kraj vede ve zdraví obyvatel. Podíl nemocných z povolání a průměrná doba trvání pracovní neschopnosti jsou zde šesté, respektive páté nejvyšší v České republice. „Ideální to není ani ve zdravotnictví, počet lékařů i zubařů je celorepublikově podprůměrný, počet lékáren nízký,“ dodává Pavlát.

V žebříčku srovnávajícím předpoklady pro dostatečnou životní úroveň – tedy především ekonomické ukazatele – skončil kraj až dvanáctý. Relativně dobrý výsledek vykazuje například u počtu ekonomických subjektů, tedy firem nebo podnikajících fyzických osob. Na tisíc obyvatel jich tu připadá 260, což je čtvrté nejvyšší číslo v Česku.

Přečtěte si takéČeský průmysl a voda: problémy hrozí papírnám i elektrárnám

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných je tu naopak nejvyšší v republice. Tento typ nezaměstnanosti je rizikový hlavně proto, že po delším období je návrat do pracovního procesu komplikovanější. Lidé ztrácejí pracovní návyky a motivaci, zároveň přicházejí o znalosti či dovednosti. Nemluvě o tom, že se v mezidobí zhoršuje jejich ekonomická i sociální situace.

Za index C získal Jihočeský kraj 0,57 bodu, a v žebříčku krajů tak skončil šestý. Kromě nejnižších emisí v České republice má kraj i druhý nejnižší podíl zastavěných ploch. Relativně špatně je na tom naopak co do podílu domácností s přístupem k internetu. Těch je pouze necelých 78 procent, zatímco v první Praze jde o téměř 84 procent.

K dalším slabinám kraje, které analýza Deníku N nepostihuje, podle Pavláta patří „nedostatky v oblasti vzdělávání a péče o děti“. „Dětí školou povinných je ve třídách více než dost, úspěšnost studentů u státních maturit je podprůměrná,“ vysvětluje mluvčí společnosti Communa.
 

<< Zpět