Místo pro život

Místem pro život 2011 je Plzeňský kraj

13. 12. 2011

Podle výsledků unikátního srovnávacího výzkumu Místo pro život se nejlépe žije v Plzeňském kraji. O absolutním vítězství západočeského regionu rozhodla nejen statistická data, ale i váhový přepočet kolegia. Výzkum totiž dává „tvrdá“ data do kontextu s žebříčkem hodnot, skrz nějž je posuzována důležitost jednotlivých zkoumaných oblastí. Hodnotový žebříček sestavilo kolegium 14 předních tuzemských osobností. Na druhém místě v prvním ročníku výzkumu skončil Královéhradecký kraj, třetí příčku obsadilo hlavní město Praha.


Prvenství Plzeňského kraje zajistilo například dobré dálniční propojení Plzně se západní Evropou. To
přivedlo do Plzeňského kraje i v období hospodářského zpomalení nové investice, a to dokonce dvakrát vyšší, než je celorepublikový průměr. Hustota dálniční a silniční sítě je tu sice oproti celostátnímu průměru o pětinu nižší. Na druhou stranu se kraj může pochlubit o polovinu menší dopravní nehodovostí.


Druhým nejlepším Místem pro život 2011 je Královéhradecký kraj. Kraj má druhý nejvyšší podíl dárců krve v ČR, místní firmy a úřady zaměstnávají v poměru k počtu zaměstnanců nejvíce lidí se zdravotním postižením a MHD zajišťujena počet obyvatel kraje největší podíl bezbariérových spojů. Vůči celorepublikovému průměru je zde také skoro o polovinu větší podíl dobrovolných hasičů i aktivních sportovců, turistů a junáků.


Třetí příčku obsadilo hlavní město. Praha je srdcem všech dálničních a železničních cest s hustým provozem, ale je zde dvakrát vyšší pravděpodobnost dopravní autonehody než kdekoli jinde v České republice. V hlavním městě se nachází nejvíce policistů a lidé mají nejvyšší naději na dožití. Jejich šance na získání lůžka v domovech pro seniory je však oproti celorepublikovému průměru poloviční. Praha má ale nejvíce nemocničních lůžek, praktických lékařů a zubařů.


K nalezení nejlepšího Místa pro život přispívá kromě statistických dat i odborné kolegium. To je čtrnáctičlenný orgán složený z osobností, které svými názory významně přispívají k celospolečenské debatě na odborná témata. Podle členů kolegia je pro náš život nejdůležitější vše, co souvisí s péčí o dítě a vzděláváním a také s bezpečností a životním prostředím.


Cílem Místa pro život (www.mistoprozivot.com) je vyvolat celospolečenskou debatu nad hodnotovým žebříčkem obyvatel České republiky. Výzkum se opírá o statistická data, která jsou rozdělena do 8 oblastí. Těmi jsou ekologie a životní prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, infrastruktura, občanská společnost a tolerance, podmínky práce a bezpečnost.


Celkové výsledky:
1. Plzeňský kraj
2. Královéhradecký kraj
3. Hlavní město Praha
4. Zlínský kraj
5. Jihočeský kraj
6. Kraj Vysočina
7. Pardubický kraj
8. Jihomoravský kraj
9. Liberecký kraj
10. Karlovarský kraj
11. Olomoucký kraj
12. Moravskoslezský kraj
13. Středočeský kraj
14. Ústecký kraj

<< Zpět