Místo pro život

Hledá se Místo pro život 2012

5. 11. 2012

Druhý ročník unikátního srovnávacího výzkumu Místo pro život míří do finále. Už 6. prosince se veřejnost dozví, ve kterém kraji se letos žilo nejlépe. O Místě pro život 2012 nerozhodnou jen „tvrdá“ data, ale také průzkum mezi 1400 respondenty a 20 osobnostmi z různých sfér veřejného života. Letošní novinkou je také kategorie Skokan roku. V ní bude oceněn kraj, který dosáhl v některém ze sledovaných kritérií největšího pozitivního posunu.

 

Cílem projektu Místo pro život je vyhodnocovat úroveň životních podmínek v jednotlivých krajích a sledovat je v dlouhodobém horizontu, iniciovat společenskou diskusi o hodnotách, které obyvatelé České republiky vyznávají, a poukázat na nejlepší regiony.


Kraje se hodnotí z pohledu 54 kritérií, která jsou rozdělena do následujících osmi oblastí: Péče o děti a vzdělávání, zdravotnická a sociální sféra, pracovní podmínky a kupní síla, volnočasové aktivity a turismus, rozvoj infrastruktury, bezpečnost, občanská společnost a tolerantnost, ekologie a příroda. Princip hodnocení se opírá o tři hlavní pilíře. Objektivní kritéria získaná z nezávislých zdrojů, názory kolegia a nově také o průzkum prováděný mezi 1400 obyvateli všech regionů.


Součástí průzkumu je dotazníkové šetření mezi obyvateli ČR zaměřené na spokojenost v místě bydliště, kvalitu života a životní hodnoty a priority obyvatel v jednotlivých regionech České republiky. Veřejnost zodpověděla otázky týkající se osmi zkoumaných oblastí a určila hodnotový žebříček, který pomůže najít Místo pro život 2012.


Kolegium představuje panel 20 nezávislých osobností, které svými názory významně přispívají k celospolečenské debatě na odborná témata. Členy kolegia charakterizují různé životní zkušenosti i vyznávání různých životních hodnot, které však v souhrnu definují skutečnou kvalitu života. Mezi jeho členy patří například MUDr. Jan Pirk, přední český kardiochirurg, Petr Zahradník, ekonomický expert a člen NERV, Rut Kolínská, zakladatelka Sítě mateřských center, Petra Procházková, válečná reportérka a novinářka nebo desetibojař Tomáš Dvořák.


Objektivní statistická data jsou získávána ze spolehlivých zdrojů, jako jsou kupříkladu Český statistický úřad, Centrální registr vozidel, Český hydrometeorologický ústav, CzechInvest, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Ústav pro informace a vzdělávání, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky nebo jednotliví provozovatelé MHD.


Jedinečná metodika
Výzkum je výjimečný tím, že data analyzuje i ve variantě bez hlavního města Prahy. Dalším bonusem je zveřejnění informací, které dosud nebyly nikde publikovány. Patří mezi ně mimo jiné počet automobilů a jejich stáří, návštěvnost kulturních představení, počet koupacích ploch nebo míra sběru elektroodpadu. Řada kritérií se dále přepočítává kvůli porovnatelnosti maximálně objektivním ukazatelem. Počet čerpacích stanic se porovná s počtem automobilů, počet zařízení pro seniory s reálným počtem seniorů v kraji apod. To vše v hodnotách za jednotlivé kraje České republiky.
Součástí letošního ročníku výzkumu Místo pro život je také kategorie Skokan roku. Stane se jím kraj s nejvýraznějším meziročním posunem v jednom z hodnocených kritérií. O Skokanovi roku rozhodne dvacetičlenné kolegium ze 14 nominovaných kritérií.


Sběr a vyhodnocení dat probíhalo od ledna do listopadu 2012. Místo pro život 2012 bude vyhlášeno 6. prosince v budově hlavní pošty v Jindřišské ulici v Praze. V den vyhlášení odstartuje také datová výstava s výsledky srovnávacího výzkumu Místo pro život 2012.

<< Zpět