Místo pro život

Místem pro život 2012 je Královéhradecký kraj

7. 12. 2012

Místem pro život 2012 je Královéhradecký kraj

Podle výsledků druhého ročníku unikátního výzkumu Místo pro život se nejlépe žije v Královéhradeckém kraji. Na druhém místě skončilo hlavním město Praha, třetí příčku obsadil Plzeňský kraj, který v loňském roce zvítězil. O konečném žebříčku krajů rozhodla nejen statistická data, ale také průzkum mezi 1400 respondenty z celé ČR a kolegiem 20 respektovaných osobností napříč všemi obory. Skokanem roku se stal Moravskoslezský kraj, který vykazuje nejvýraznější meziroční nárůst investic na ochranu životního prostředí.


Prvenství Královéhradeckému kraji zajistila zejména atraktivita regionu pro investory. Přes CzechInvest plynulo na Královéhradecko třikrát více peněz, než je celorepublikový průměr. Kraj se může pochlubit také výrazně nižší mírou trestné činnosti nebo množstvím pracovních příležitostí pro hendikepované.


Druhým nejlepším Místem pro život 2012 je hlavní město Praha, které je srdcem všech dálničních a železničních cest s hustým provozem, ale je zde vyšší pravděpodobnost dopravní autonehody než kdekoli jinde v České republice. Metropole nabízí svým obyvatelům až o 70 % více pracovních příležitostí. Absolventi středních škol zde mají na výběr z velkého množství významných univerzit a za vzděláním nemusejí odcházet do jiných krajů.


Celkové výsledky
1. Královéhradecký kraj
2. Hlavní město Praha
3. Plzeňský kraj
4. Jihočeský kraj
5. Vysočina
6. Liberecký kraj
7. Zlínský kraj
8. Pardubický kraj
9. Karlovarský kraj
10. Jihomoravský kraj
11. Středočeský kraj
12. Olomoucký kraj
13. Ústecký kraj
14. Moravskoslezský kraj


Třetí příčku obsadil Plzeňský kraj. Region nabízí svým obyvatelům nadprůměrné množství pracovních příležitostí. Zdravým i hendikepovaným. Na zdejších silnicích se ve srovnání s celorepublikovým průměrem stane asi polovina dopravních nehod. Obyvatelé Plzeňska dýchají čistší vzduch a vyprodukují nejméně komunálního odpadu.


Skokan roku
Novinkou letošního ročníku Místa pro život je kategorie Skokan roku, v níž je oceňován kraj s nejvýraznějším meziročním nárůstem v některém z hodnocených kritérií. O vítězi rozhodovali členové odborného kolegia. Podle nich zaznamenaly v roce 2012 nejvýznamnější posun investice do životního prostředí. Skokanem roku se tak stal Moravskoslezský kraj, v němž tyto investice meziročně narostly o 77 procent. Zatímco v ČR to bylo průměrně o 10 procent.


Místo pro život je společensky přínosný projekt mapující hodnotový žebříček a kvalitu života českého národa. Jeho hlavním cílem je maximálně a objektivně zmapovat kvalitu života v jednotlivých krajích České republiky a sledovat ji v dlouhodobém horizontu, iniciovat celospolečenskou diskusi o skutečných hodnotách, které naši občané vyznávají, a poukázat na nejlepší regiony a jejich úspěchy v hodnocených oblastech. Těmi jsou: Péče o děti a vzdělávání, Zdravotnictví a sociální sféra, Pracovní podmínky, Volnočasové aktivity a turismus, Rozvoj infrastruktury, Bezpečnost, Občanská společnost a tolerantnost, Ekologie a příroda. Do 8 hodnocených oblastí je zahrnuto 54 kritérií.

Princip hodnocení se opírá o tři hlavní pilíře: objektivní kritéria získaná z nezávislých zdrojů, průzkum prováděný mezi 1400 obyvateli všech regionů a názory kolegia.


Statistická data jsou získávána ze spolehlivých zdrojů, jako jsou Český statistický úřad, Centrální registr vozidel, Český hydrometeorologický ústav, CzechInvest, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Ústav pro informace a vzdělávání, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky nebo jednotliví provozovatelé MHD.


Součástí hodnocení a výběru kraje s nejlepšími podmínkami pro život je i dotazníkové šetření mezi obyvateli ČR zaměřené na spokojenost v místě bydliště, kvalitu života a životní hodnoty a priority obyvatel v jednotlivých regionech ČR. V průzkumu veřejnost zodpoví otázky týkající se osmi zkoumaných oblastí a společně s kolegiem potom určí, která ze zkoumaných oblastí je nejdůležitější. Na základě dotazníkového šetření se určí hodnotový žebříček (průměrná procentní váha pro každou oblast), který pomůže najít Místo pro život 2012.


Kolegium představuje panel 20 nezávislých osobností, které svými názory významně přispívají k celospolečenské debatě. Členy kolegia charakterizují různé životní zkušenosti i vyznávání různých životních hodnot, které však v souhrnu definují skutečnou kvalitu života. Mezi jeho členy patří například MUDr. Jan Pirk, přední český kardiochirurg, Petr Zahradník, ekonomický expert a člen NERV, Rut Kolínská, zakladatelka Sítě mateřských center, Petra Procházková, válečná reportérka a novinářka nebo desetibojař Tomáš Dvořák.

***
Vyhlašovatelem výzkumu Místo pro život je komunikační agentura Communa, partnerem Skupina ČEZ a Metrostav. Mediálními partnery jsou Mladá Fronta Dnes a Český rozhlas 1 Radiožurnál. Zpracovatelem dat je agentura pro informace a analýzy Datank.

<< Zpět