Místo pro život

Hledáme Místo pro život 2013!

19. 8. 2013

Vzdělávání, práce, sport, či kultura. I to jsou faktory, jejichž  úroveň a dostupnost výrazně ovlivňují náš život. Kterému kraji se daří splňovat tyto požadavky nejlépe, ve kterém se nejlépe žije? Na to odpoví výsledky unikátního srovnávacího výzkumu Místo pro život.  V loňském roce zvítězil Královehradecký kraj, kdo si odnese zlato letos? Třetí ročník výzkumu míří do finále.

O Místě pro život 2013 nerozhodují jen „tvrdá“ data, ale také průzkum mezi 1400 respondenty a 19 osobnostmi z různých sfér veřejného života. Opět vyhlašujeme i kategorii Skokan roku. V ní bude oceněn kraj, který dosáhl v některém ze sledovaných kritérií největšího pozitivního posunu ve srovnání s minulým rokem. Koncem října 2013 uspořádáme diskusní setkání k tématu životních hodnot českých obyvatel, kde vyhlásíme vítěze letošního ročníku. Součástí večera bude i vernisáž datové výstavy k projektu.

Cílem projektu Místo pro život je posuzovat úroveň životních podmínek v jednotlivých krajích, sledovat je v dlouhodobém horizontu, poukázat na nejlepší regiony a iniciovat celospolečenskou diskusi o hodnotách, které obyvatelé České republiky vyznávají.

Princip hodnocení se opírá o tři hlavní pilíře. Objektivní kritéria získaná z nezávislých zdrojů, názory kolegia a průzkum prováděný mezi 1400 obyvateli všech regionů.

Kraje se hodnotí z pohledu 54 kritérií, která jsou rozdělena do následujících osmi oblastí: Péče o děti a vzdělávání, zdravotnická a sociální sféra, pracovní podmínky a kupní síla, volnočasové aktivity a turismus, rozvoj infrastruktury, bezpečnost, občanská společnost a tolerantnost, ekologie a příroda.

Součástí průzkumu je dotazníkové šetření mezi obyvateli ČR zaměřené na spokojenost v místě bydliště, kvalitu života a životní hodnoty a priority obyvatel v jednotlivých regionech České republiky. Veřejnost zodpovídá otázky týkající se osmi zkoumaných oblastí a určuje hodnotový žebříček, který pomůže najít Místo pro život 2013.

Kolegium představuje panel 19 nezávislých osobností, které svými názory významně přispívají k celospolečenské debatě. Členy kolegia charakterizují různé životní zkušenosti i vyznávání různých životních hodnot, které však v souhrnu definují skutečnou kvalitu života. Mezi jeho členy patří například MUDr. Jan Pirk, přední český kardiochirurg, Petr Zahradník, ekonomický expert a člen NERV, Rut Kolínská, zakladatelka Sítě mateřských center nebo Martin Doktor, rychlostní kanoista a sportovní ředitel Českého olympijského výboru.

<< Zpět