Místo pro život

Unikátní výzkum Místo pro život přináší zcela nový pohled na život v krajích

1. 11. 2011

Srovnávací výzkum Místo pro život letos vstoupil do svého prvního ročníku. Jeho cílem je vyhodnotit úroveň životních podmínek v jednotlivých krajích České republiky. Zajímá vás, kolik je ve vašem regionu registrovaných pacientů na jednoho lékaře či jaká je kapacita mateřských škol v poměru k počtu dětí předškolního věku? Místo pro život vám tyto informace poskytne. A nejen to. Uvede je totiž do kontextu s hodnotovým žebříčkem, který sestavilo kolegium předních tuzemských osobností.
Projekt Místo pro život hodnotí kraje ČR z pohledu 54 kritérií, která jsou rozdělena do osmi oblastí: ekologie a životní prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, infrastruktura, občanská společnost a tolerance, podmínky práce a bezpečnost.
Místo pro život ale není jen další projekt postavený na srovnávání statistik v krajích. Jeho tvůrci pojali srovnávání zcela jinak. „Tvrdá“ data dali do kontextu s žebříčkem hodnot, skrz nějž je posuzována důležitost jednotlivých zkoumaných oblastí.
Kromě samotného zmapování kvality životních podmínek je cílem projektu iniciovat celospolečenskou debatu o skutečných hodnotách, které občané vyznávají, a jejich dlouhodobé sledování. Každoročně provádění výzkum bude vyhodnocovat nejlepší regiony a bude poukazovat na jejich úspěchy v hodnocených oblastech.
Výzkum je jedinečný i tím, že data analyzuje i ve variantě bez hlavního města Prahy. Vychází z primárních zdrojů, jakými jsou například hygienické stanice či hydrometeorologický ústav. Data jsou tedy hodnotitelům k dispozici ještě před oficiálním zveřejněním statistickým úřadem.
Dalším bonusem, který projekt nabízí, je zveřejnění informací, které dosud nebyly nikde publikovány. Patří mezi ně mimo jiné počet automobilů a jejich stáří, návštěvnost kulturních představení, počet koupacích ploch nebo míra sběru elektroodpadu. Řada kritérií se dále přepočítává kvůli porovnatelnosti maximálně objektivním ukazatelem. To znamená, že počet čerpacích stranic se porovnává s počtem automobilů, počet zařízení pro seniory s jejich reálným počtem v kraji apod. To vše v hodnotách za jednotlivé kraje České republiky.

<< Zpět