Místo pro život

Místo pro život jde do finále

25. 11. 2011

První ročník projektu Místo pro život, který vyhodnocuje úroveň životních podmínek v jednotlivých krajích ČR, finišuje. Na základě vyhodnocení 54 kritérií bude v polovině prosince vyhlášen historicky první vítěz pyšnící se oceněním nejlepší Místo pro život, a to formou vernisáže, která se koná 12. prosince 2011 v prostorách hlavní pražské pošty v Jindřišské ulici.
Projekt Místo pro život je společensky přínosným srovnávacím výzkumem, který mapuje kvalitu života v jednotlivých regionech České republiky. Princip hodnocení se opírá o dva hlavní pilíře: objektivní kritéria rozdělená do osmi oblastí a hlas kolegia. Kolegium tvoří nezávislé osobnosti, které svými názory a odborností významně přispívají k dění v různých společenských oblastech. Jsou mezi nimi například Jan Pirk, přední český kardiochirurg, zakladatelka sítě mateřských center Rut Kolínská či desetibojař Tomáš Dvořák.
Členové kolegia sestavili pomyslný hodnotový žebříček, skrze nějž je posuzována důležitost jednotlivých zkoumaných oblastí. „Životní hodnoty má dnes každý nastavené jinak. Záleží na tom, zda se zajímá pouze o svůj osobní úspěch a prospěch, nebo jestli chápe svět jako místo pro práci na sobě a pro spolupráci s druhými tak, aby svět byl prostorem pro rozvoj lidské tvořivosti,“ vysvětluje herečka a členka kolegia Táňa Fischerová.

<< Zpět