Místo pro život

Poslední listopadový den se bude vyhlašovat vítěz výzkumu Místo pro život

25. 10. 2017

Srovnávací výzkum již sedmým rokem mapuje kvalitu života obyvatel v regionech České republiky. Letos se také podrobně zabývá dvěma důležitými tématy. Hrozí České republice nedostatek pitné vody? Jak se ekonomický růst projevil na výši platů? To jsou otázky, které se budou mimo jiné diskutovat na finálové akci 30. listopadu v Praze, a to za účasti zástupců krajských samospráv, veřejné správy a odborníků.

 

Srovnávací výzkum Místo pro život hodnotí kraje z pohledu 54 kritérií, která jsou rozdělena do osmi obsáhlých a ucelených oblastí: péče o děti a vzdělávání, zdravotnictví a sociální sféra, pracovní podmínky a kupní síla, volnočasové aktivity a turismus, rozvoj infrastruktury, bezpečnost, občanská společnost a tolerantnost, ekologie a příroda. Průzkum je prováděn prostřednictvím dotazníkového šetření zaměřeného na spokojenost v místě bydliště, kvalitu života a životní hodnoty a priority obyvatel v jednotlivých regionech České republiky.

 

Základním cílem výzkumu je podpora celospolečenské debaty o hodnotovém žebříčku obyvatel České republiky. Důležitější než hmotné statky je pro řadu lidí fungující občanská společnost, vzájemný mezigenerační respekt a tolerance rozdílných názorů. Organizátoři výzkumu Místo pro život se snaží na tyto hodnoty poukázat a upozornit na jejich důležitost.

 

Součástí výzkumu je také kategorie Skokan roku. Stane se jím kraj s nejvýraznějším pozitivním meziročním posunem v jednom z hodnocených kritérií. O titulu Skokan roku rozhoduje osmnáctičlenné kolegium výzkumu.

 

V loňském roce se Místem pro život stalo jednoznačně Hlavní město Praha, především zásluhou vynikající zdravotní a sociální péče, vysoké úrovně vzdělávání a péče o děti. Na druhé místo se v roce 2016 vyšvihl také díky nízké nezaměstnanosti a naopak vysoké bezpečnosti Pardubický kraj a bronz putoval zásluhou vyrovnaných výsledků skoro ve všech hodnocených oblastech do Plzeňského kraje.

<< Zpět