Místo pro život

Nejlépe se žije v Praze! Hlavní město se stalo Místem pro život 2017

30. 11. 2017

Hlavní město Praha obhájilo prvenství v celostátním srovnávacím výzkumu Místo pro život. Excelentní zdravotnictví, vzdělávací soustava a infrastruktura, nejvyšší mzdy a bohaté volnočasové vyžití. To jsou oblasti, kterými se může Praha skutečně pochlubit. Stříbro bere Jihočeský kraj, bronz Královéhradecký kraj. Výzkum Místo pro život, který realizuje analytická agentura Datank, hodnotí desítky kritérií v osmi hlavních oblastech.

 

Praha je s přehledem nejlepším místem pro život v České republice. V porovnání s ostatními kraji vyniká především ve zdravotní péči, školství, infrastruktuře a mzdách. Oproti předchozímu ročníku si navíc dokázala polepšit v investicích určených na ochranu životního prostředí. Vynakládá na tuto oblast vůbec nejvyšší částku v přepočtu na obyvatele. I to přispělo k výraznému posunu v oblasti ekologie a životního prostředí z poslední příčky v roce 2016 na letošní šestou pozici. Praha se pyšní nejvyšším počtem lékařů a zubařů, lidé jsou nejméně nemocní, naděje na dožití je nejvyšší a je zde také nejvíce lůžek v nemocnicích. Vůbec nejnižší kapacity má ovšem v zařízeních pro seniory, což muže být v budoucnu problém. O atraktivitě pražských vysokých škol není pochyb, nejúspěšnější jsou také zdejší maturanti u státních zkoušek. Chybí zato dostatečné množství koupališť a bazénů, sportovních aktivit by si Praha zasloužila také více. Vedle životního prostředí je v Praze největší problém s bezpečností. Stane se zde nejvíce dopravních nehod a v objasněnosti trestných činů je zde policie nejméně úspěšná.

 

zleva zástupce Královéhradeckého kraje Karel Klíma, Hlavního města Prahy Štěpán Kyjovský a Jihočeského kraje Zdeněk Klimeš

 

Přívětivý Jihočeský kraj slaví úspěch

Stříbrný Jihočeský kraj se muže pochlubit výborným ovzduším a vysokým podílem zeleně. V regionu je velké množství kulturních institucí a sportovních klubů, které lákají na atraktivní kulturní akce a sportovní aktivity. Také proto kraj obsadil první místo v kategorii volnočasových aktivit. S tím rovněž souvisí bohatá nabídka ubytovacích zařízení. Výrazného zlepšení region dosáhl v kapacitách zařízení pro seniory, kde si oproti loňskému roku polepšil o čtyři příčky. Vynikající výsledek si udržel v bezpečnosti na silnicích a dovedl letos mnohem lépe čerpat investice CzechInvestu, a vytvořit tak řadu nových pracovních míst. Celkově kladné stránky posílily a vynesly Jihočeský kraj z loňské bramborové na letošní stříbrnou pozici. Zlepšit by to chtělo rozvoj infrastruktury, která nestačí ani na celorepublikový průměr, a také více podporovat ochranu životního prostředí – ať už zvýšením investic, nebo zaměřením se na neúměrně vysokou produkci komunálního odpadu. Kraj na celkové druhé pozici by si pro své obyvatele zasloužil také vyšší platy.

 

Královéhradecký kraj se vrací na stupně vítězů

Z loňského pátého místa se kraj vyšvihl na bronzový stupínek. Za úspěchem stojí zlepšení především ve volnočasových aktivitách a turismu, zdravotnictví, sociálních službách a bezpečnosti. Počet kulturních institucí je v regionu stále nejvyšší, množství kulturních i sportovních aktivit pořádaných v průběhu roku nadprůměrný. Kraj si vede velmi dobře v oblasti zdravotnictví. Lidé tady mají jednu z nejvyšších nadějí na dožití, nižší průměrnou nemocnost, dostatečný počet lůžek v nemocnicích. Lékáren je v kraji při srovnání s ostatními regiony vůbec nejvíce. Oproti minulému roku se zvýšila rovněž kapacita zařízení pro seniory. Kraj je nejlepší v recyklaci odpadu, na silnicích je bezpečno, počet úmrtí na silnicích je dokonce jeden z nejnižších v ČR. Počet policistů je celorepublikově průměrný, objasněnost trestných činů přitom dobrá. S prací je to nicméně v kraji horší, mzdy jsou průměrné, a ačkoliv se zlepšil podíl nezaměstnaných, stále je zde vysoká dlouhodobá nezaměstnanost a nezaměstnanost lidí do 24 let.

 

Unikátní projekt MÍSTO PRO ŽIVOT srovnává životní podmínky obyvatel ve všech krajích České republiky. Vyhodnocuje jejich úroveň, sleduje je v dlouhodobém horizontu a snaží se iniciovat společenskou diskusi o hodnotách, které obyvatelé České republiky vyznávají. Kraje se hodnotí z pohledu desítek kritérií, která jsou rozdělena do následujících osmi oblastí: ekologie a životní prostředí, zdravotnictví a sociální sféra, péče o děti a vzdělávání, pracovní podmínky a kupní síla, volnočasové aktivity a turismus, rozvoj infrastruktury, bezpečnost, občanská společnost a tolerantnost. Princip hodnocení se opírá o tři hlavní pilíře. Objektivní kritéria získaná z nezávislých zdrojů, názory kolegia a průzkum prováděný mezi 2 800 obyvateli všech regionů. Informace o projektu najdete na www.mistoprozivot.com nebo na www.facebook.com/mistoprozivot.

 

<< Zpět