Místo pro život

Vyhlášení výsledků srovnávacího výzkumu Místo pro život 2018 se blíží!

5. 6. 2018

Již osmým rokem porovnává výzkum Místo pro život kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 21. června v Praze. V rámci finálového setkání budou zástupci krajských samospráv, veřejné správy a odborníků diskutovat témata Existuje trvale udržitelný turismus? a Je turismus pro regiony příležitostí nebo ohrožením?

 

Výzkum Místo pro život nabízí veřejnosti možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Výsledky srovnávacího výzkumu motivují a inspirují státní správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany, a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života. Mnohdy důležitější než hmotné statky je pro řadu lidí fungující občanská společnost, vzájemný mezigenerační respekt a tolerance rozdílných názorů. Organizátoři projektu Místo pro život se snaží také na tyto hodnoty poukázat a upozornit na jejich důležitost.

 

Objektivní statistická data jsou získávána ze spolehlivých zdrojů, jako jsou například Český statistický úřad, Centrální registr vozidel, Český hydrometeorologický ústav, CzechInvest, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Ústav pro informace a vzdělávání, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky nebo jednotliví provozovatelé MHD. Do osmi hodnocených oblastí je zahrnuto více než 50 kritérií.

 

Součástí hodnocení a výběru kraje s nejlepšími podmínkami pro život je i dotazníkové šetření mezi obyvateli České republiky zaměřené na spokojenost v místě bydliště, kvalitu života a životní hodnoty a priority obyvatel v jednotlivých regionech ČR. V průzkumu veřejnost odpovídá na otázky týkající se osmi zkoumaných oblastí a určuje, kterou ze zkoumaných oblastí považuje za nejdůležitější. Na základě dotazníkového šetření, kterého se účastní 2800 respondentů, se určí deklarovaná spokojenost s životem v kraji, reálná spokojenost vypočítaná na základě hodnocení hlavních oblastí a následně se sestaví hodnotový žebříček (průměrná procentní váha pro každou oblast), který pomáhá při hodnocení objektivních kritérií.

 

V loňském roce se Místem pro život stalo jednoznačně Hlavní město Praha, především zásluhou vynikajícího zdravotnictví, vzdělávací soustavy a infrastruktury. Na druhé místo se v roce 2017 vyhoupl Jihočeský kraj, a to také díky kvalitnímu životnímu prostředí, atraktivním kulturním akcím a sportovním aktivitám, nebo třeba bezpečnosti na silnicích. Bronz putoval především zásluhou zlepšení ve volnočasových aktivitách a turismu, sociálních službách a bezpečnosti do Královéhradeckého kraje.

<< Zpět