Místo pro život

Finálové vyhlášení výsledků výzkumu Místo pro život je za dveřmi!

29. 5. 2019

Srovnávací výzkum Místo pro život už devátým rokem mapuje kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky. Veřejnosti nabízí možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Výsledky srovnávacího výzkumu motivují a inspirují státní správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany, a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života.
 

Objektivní statistická data jsou získávána ze spolehlivých zdrojů, jako jsou Český statistický úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství a mládeže, Český telekomunikační úřad, Státní zdravotní ústav, Český hydrometeorologický ústav, Regionální infoservis (RIS), Informace o dopravě (IODA), Národní informační a poradenské centrum pro kulturu (NIPOS), Unie filmových distributorů, Centrum pro zjišťování výsledku vzdělávání (CERMAT), Asekol, Remasystem, Elektrowin a Ekolamp. Do osmi hodnocených oblastí je zahrnuto více než 50 kritérií.

 

Součástí hodnocení a výběru kraje s nejlepšími podmínkami pro život je i dotazníkové šetření mezi obyvateli a starosty České republiky zaměřené na spokojenost v místě bydliště, kvalitu života a životní hodnoty a priority obyvatel v jednotlivých regionech ČR. V průzkumu veřejnost a zástupci místních samospráv odpovídají na otázky týkající se osmi zkoumaných oblastí a určuje, kterou ze zkoumaných oblastí považuje za nejdůležitější. Na základě dotazníkového šetření se určí deklarovaná spokojenost s životem v kraji, reálná spokojenost, vypočítaná na základě hodnocení hlavních oblastí, a následně se sestaví hodnotový žebříček (průměrná procentní váha pro každou oblast), který pomáhá při hodnocení objektivních kritérií.

 

V loňském roce se Místem pro život stal Královéhradecký kraj. V celorepublikovém srovnání zaznamenal vysoce nadprůměrný výsledek v hodnocení pracovních podmínek. Místní obyvatelé jsou spokojeni se mzdami, nízkou nezaměstnaností i širokou nabídkou pracovních míst. Lidé v regionu oceňují také kvalitní podmínky pro vzdělávání a péči o děti, kde je zahrnuta například dostupnost mateřských škol i dětských hřišť. Kladné body získal Královéhradecký kraj v očích místních i rozvojem infrastruktury a širokými možnostmi sportovního a kulturního vyžití v místě bydliště. Podaří se mu pozici obhájit? To se dozvíme již 11 června!

<< Zpět