Místo pro život

V Praze se žije blaze! Hlavní město zvítězilo ve srovnávacím výzkumu Místo pro život

3. 9. 2020

V Praze se žije pohodlně, ale bezpečno tu není

Data vyhodnocovaná v rámci výzkumu jasně ukazují, že se Hlavní město Praha umísťuje na předních místech ve většině sledovaných oblastí. Na úplné špici je v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, má nejvyšší počet lékařů, zubařů i kapacitu v nemocnicích na počet obyvatel, nejnižší průměrnou nemocnost, obyvatelé se zde dožívají nejvyššího věku. Lákadlem hlavního města je také pracovní trh, zejména nejvyšší průměrné mzdy v rámci celé České republiky. Nikoho asi nepřekvapí, že se Praha může pochlubit také nejrozvinutější infrastrukturou, rychlým, i když stále ne dostačujícím rozvojem bytové výstavby, ale i vysokým počtem kulturních institucí a pořádaných kulturních akcí. Na samém chvostu je ovšem Praha v oblasti životního prostředí a bezpečnosti. Pokud jde o ekologii, může za to například velmi vysoká produkce podnikového odpadu, odpadních vod, i nízký podíl zeleně. I přes nadprůměrný počet policistů zůstává v metropoli nejvyšší kriminalita, nejnižší objasněnost trestných činů a ani na silnicích není úplně bezpečno. I přes celkově nejlepší podmínky a celorepublikové prvenství z výzkumu také vyplývá, že Pražané výhody života v metropoli ne zcela doceňují. Jejich celková subjektivní spokojenost je při srovnání všech regionů pouze lehce nadprůměrná. Podílí se na tom především právě velmi nízká spokojenost s bezpečností, ale také stav občanské společnosti a tolerance v místě bydliště. Naopak velká spokojenost panuje se zdravotnictvím a infrastrukturou.

 

 

Královéhradecký kraj si může zakládat na dobrém zdravotnictví i volnočasovém vyžití

Vynikajících výsledků dosahuje stříbrný Královéhradecký kraj ve všech sledovaných hodnotách, které jsou zahrnuty do oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, konkrétně se při celorepublikovém srovnání jedná například o vysoce nadprůměrný počet lékařů i zubařů, velmi nízkou průměrná nemocnost, dostatečný počet lůžek v nemocnicích, a i do lékárny to mají místní v průměru vůbec nejblíže ze všech krajů v celé České republice. Skvěle je na tom Královéhradecko také v oblasti volnočasových aktivit a turismu. Stojí za tím zejména nadprůměrný počet kulturních institucí, dostatečný počet ubytovacích kapacit, vysoký počet konkrétních sportovních aktivit i kulturních akcí. Lidé zde mají dostatek příležitostí trávit volný čas u vody, stejně jako využít sítě a vybavenosti veřejných knihoven. Na rozdíl od celkově vítězné Prahy je v regionu bezpečno, o čemž svědčí velmi nízká kriminalita a nadprůměrná objasněnost trestných činů. Za zlepšení by naopak stál rozvoj občanské společnosti. Spolková činnost zde dosahuje celorepublikově pouze průměrných hodnot, podprůměrný je zájem obyvatel o aktivní účast v samosprávě, moc není ani dobrovolných hasičů. Z oblasti vzdělávání zaostává i za průměrem úspěšnost studentů u státních maturitních zkoušek. Zato subjektivní spokojenost lidí se životem v kraji je dokonce vůbec nejvyšší z celé republiky. Obyvatelé jsou maximálně spokojeni jak se stavem životního prostředí, možnostmi volnočasových aktivit, tak třeba i s pracovními podmínkami. Naopak jediná výraznější oblast, ve které spokojenost není úplně ideální, je paradoxně zdravotnictví. Možná by to chtělo zapracovat na komunikaci.

 

V Jižních Čechách je nejbezpečněji

Vůbec nejlepšího výsledku dosáhl bronzový Jihočeský kraj v oblasti bezpečnosti. Na silnicích je v regionu v rámci celé České republiky nejbezpečněji, objasněnost trestných činů je velmi vysoká, kriminalita celkově nízká a policistů dostatek. V kraji je dobře rozvinutá infrastruktura inženýrských sítí, na cestě do práce zde lidé nestráví při srovnání s ostatními kraji příliš času, na poštu je to tu při srovnání vůbec nejblíže. Na jihu Čech je rovněž rozvinutá spolková činnost, dobrovolných hasičů je nadprůměrně. Největší nedostatky má kraj v oblasti péče o děti a vzdělávání. Dětí školou povinných je ve třídách více než dost, úspěšnost studentů u státních maturit je podprůměrná. Ideální to není ani ve zdravotnictví, počet lékařů i zubařů je celorepublikově podprůměrný, počet lékáren nízký, a naopak průměrná nemocnost jedna z nejvyšších. Pokud jde o subjektivní spokojenost místních obyvatel s místem, v němž žijí, tak ta je o něco vyšší, než by odpovídalo skutečným podmínkám. Jihočeši jsou prostě pohodáři! Při porovnání se všemi ostatními kraji jsou vůbec nejspokojenější s rozvojem infrastruktury, kladně hodnotí životní prostředí, ale také péči o děti a vzdělávání, což úplně neodpovídá jejich skutečné úrovni. Poměrně kriticky se dívají na možnosti volnočasových aktivit a na turismus, nebo třeba na rozvoj občanské společnosti a míru mezilidské tolerance.

 

Vítězem kategorie AKTIVITA se stává projekt „HACKATHON“

Kolegium výzkumu Místo pro život udělilo v letošním roce poprvé ocenění, které má ohodnotit konkrétní aktivitu, která kdekoli v České republice v daném roce přispěla ke zlepšení života obyvatel. Vítězem může být osobnost, ale také stavba nebo řešení nějakého problému. Historicky prvním vítězem se letos stal projekt Hackathon, jehož cílem bylo rychle a s minimálními náklady vytvořit e-shop na prodej dálničních známek. Navrhované řešení sice stát nakonec nepřijal, ale rozhodně došlo k výrazné redukci ceny a iniciátor Tomáš Vondráček si podle svých vlastních slov cení i toho, že kompetentní lidé a orgány začnou počítat s tím, že jejich rozhodnutí můžou být podrobena zkoumání z nečekané strany, totiž od běžných voličů a občanů. To, že nebudeme lhostejní, přirozeně povede k tomu, že naše místo pro život bude zase o něco lepší.

 

Fotografie jsou k dispozici zde.

 

VÝSLEDNÉ POŘADÍ KRAJŮ ZA ROK 2020

1.

Hlavní město Praha

2.

Královéhradecký kraj

3.

Jihočeský kraj

4.

Plzeňský kraj

5.

Zlínský kraj

6.

Pardubický kraj

7.

Jihomoravský kraj

8.

Liberecký kraj

9.

Středočeský kraj

10.

Kraj Vysočina

11.

Olomoucký kraj

12.

Karlovarský kraj

13.

Moravskoslezský kraj

14.

Ústecký kraj

 

Srovnávací výzkum Místo pro život už desátým rokem mapuje kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky. Výzkum Místo pro život veřejnosti nabízí možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Výsledky srovnávacího výzkumu motivují a inspirují státní správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany, a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života. Mnohdy důležitější než hmotné statky je pro řadu lidí fungující občanská společnost, vzájemný mezigenerační respekt a tolerance rozdílných názorů. Organizátoři projektu Místo pro život se snaží také na tyto hodnoty poukázat a upozornit na jejich důležitost.

 

***

Partnerem srovnávacího výzkumu Místo pro život 2020 je společnost Eurovia.

 

<< Zpět