Místo pro život

Už za týden se dozvíme výsledky jedenáctého ročníku srovnávacího výzkumu Místo pro život!

19. 11. 2021

Objektivní statistická data jsou získávána ze spolehlivých zdrojů, jako jsou Český statistický úřad, Centrální registr vozidel, Český hydrometeorologický ústav, CzechInvest, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Ústav pro informace a vzdělávání, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, jednotliví provozovatelé MHD.

 

Do osmi hodnocených oblastí je zahrnuto více než 60 kritérií. Součástí hodnocení a výběru kraje s nejlepšími podmínkami pro život je i dotazníkové šetření mezi obyvateli České republiky zaměřené na spokojenost v místě bydliště a doporučení života v daném kraji. Na základě dotazníkového šetření, kterého se účastní 2 320 respondentů, se určí spokojenost

s životem v kraji a tzv. net promoter score (NPS).

 

Nově přidanou částí je hodnocení kraje z pohledu podnikatelů. Metodika hodnocení je založena na vyhodnocení 28 kritérií, rozdělených do dvou základních oblastí: Podnikatelské prostředí – 15 kritérií (40 % hodnocení) a Přístup veřejné správy – 13 kritérií (60 % hodnocení)

 

Srovnávací výzkum Místo pro život už jedenáctým rokem mapuje kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky. Nabízí veřejnosti možnost dlouhodobě sledovat stav svého regionu a jeho vývoj. Výsledky srovnávacího výzkumu motivují a inspirují státní správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany, a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života. Mnohdy důležitější než hmotné statky je pro řadu lidí

fungující občanská společnost, vzájemný mezigenerační respekt a tolerance rozdílných

názorů. Organizátoři projektu Místo pro život se snaží také na tyto hodnoty poukázat a upozornit na jejich důležitost.

 

<< Zpět