Místo pro život

Cíl a přínos projektu

Základním cílem projektu Místo pro život je podpora celospolečenské debaty o hodnotovém žebříčku obyvatel České republiky. Důležitější než hmotné statky je pro řadu lidí fungující občanská společnost, vzájemný mezigenerační respekt a tolerance rozdílných názorů. Snad každý z nás by si přál, aby jeho okolí bylo více empatické a méně sobecké. Organizátoři projektu Místo pro život se snaží na tyto hodnoty poukázat a upozornit na jejich důležitost.

Projekt Místo pro život nabízí veřejnosti možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Místo pro život hodnotí kraje na základě dat z objektivních zdrojů a průzkumu mezi obyvateli jednotlivých regionů. Získaná data motivují a inspirují politiky, státní správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele nebo občany a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života. Díky projektu, který každý rok upozorňuje na nejlepší kraje, mohou krajští představitelé lépe zviditelnit své aktivity a získat na svou stranu veřejné mínění nebo vrcholné politiky.