Místo pro život

Hodnotový žebříček kolegia

1. Péče o děti a vzdělávání

Péči o děti považuje většina členů kolegia za jednu z primárních povinností každé společnosti. I proto je tato kategorie nejvýše hodnocenou oblastí. „Děti patří k našemu největšímu bohatství, je naší povinností pečovat nejen o jejich zdraví, ale také o jejich rozhled a vzdělání, rozvíjet jejich vztah ke komunitě, kde žijí,“ řekla Rut Kolínská.

Průměrná váhová hodnota Kolegia: 0

2. Zdravotnictví a sociální sféra

Nezbytnou součástí každé společnosti je fungující zdravotní systém a péče o sociálně slabší jedince. Každá komunita by se měla umět důstojně postarat o děti bez domova, o seniory i společensky znevýhodněné spoluobčany. Tento názor sdílí i většina členů kolegia. Nejvýše si zdraví cení Stanislav Skalický. Tento člen Kolegia této kategorii přiřadil 20%.

Průměrná váhová hodnota Kolegia: 0

3. Ekologie a životní prostředí

Členové kolegia přistupují k ekologii a kvalitě životního prostředí různě. Pro některé je příroda a prostředí, ve kterém žijí, prioritou, jiní upřednostňují ostatní oblasti výzkumu. „Prostředí, ve kterém každý organismus žije, je tím rozhodujícím faktorem pro jeho zdárný vývoj, růst a přežívání,“ uvedl například přední kardiochirurg Jan Pirk.

Průměrná váhová hodnota Kolegia: 0

4. Bezpečnost

Ideálním místem pro život je pro nás všechny takové prostředí, ve kterém se cítíme bezpečně. Ať jsme se rozhodli strávit život v jakémkoli kraji, bezpečnost je jedním ze základních předpokladů pro naši spokojenost, a jedním z hlavních kritérií, které rozhoduje o tom, kde si zvolíme svůj domov. I z těchto důvodů kolegium přikládá kategorii čtvrtou nejvyšší váhu ze zkoumaných oblastí.

Průměrná váhová hodnota Kolegia: 0

5. Občanská společnost a tolerance

Každý den se v novinách a zprávách divíme, čeho jsou lidé kolem nás schopni. Pesimisté hovoří o moderních společnostech jako o rozpadajících se komunitách, v nichž se lidé navzájem nerespektují a neberou jeden na druhého ohledy. „Přál bych si žít v tolerantní občanské společnosti, která umožňuje harmonický rozvoj rozdílných osobností v celém spektru svých životních hodnot,“ říká Miroslav Svítek, který této kategorii přiřadil 20 %.

Průměrná váhová hodnota Kolegia: 0

6. Pracovní podmínky

Ačkoli jsou na světě důležitější věci než peníze, těžko bychom si bez nich dokázali svůj život představit. Finanční prostředky jsou potřeba k zajištění rodiny a pohodlného osobního života. A ne nadarmo se říká, že bez práce nejsou koláče. Kategorii pracovních podmínek ohodnotil nejvýše Karel Žďárský, který jí dal osmnáct procent.

Průměrná váhová hodnota Kolegia: 0

7. Rozvoj infrastruktury

V dnešní době je pro nás samozřejmé propojení nejen celé naší republiky, ale i celého světa. Se zvyšující se náročností na rychlý přenos informací i zboží se zvyšují také požadavky na kvalitní infrastrukturu. Z kolegia nejvýše ohodnotili oblast rozvoje infrastruktury Radek Špicar a Karel Žďárský, této kategorii přiřadili 15 %.

Průměrná váhová hodnota Kolegia: 0

8. Volnočasové aktivity a turismus

Po náročném pracovním týdnu se rádi k odpočinku uchýlíme do přírody, navštívíme zajímavé turistické objekty a strávíme volný čas aktivitami, při kterých zapomeneme na ruch všedních dnů a načerpáme novou energii.

Průměrná váhová hodnota Kolegia: 0