Místo pro život

O projektu Místo pro život

Projekt Místo pro život je společensky přínosným srovnávacím výzkumem, který mapuje kvalitu života obyvatel v regionech České republiky. Vyhodnocuje úroveň životních podmínek v jednotlivých krajích, sleduje je v dlouhodobém horizontu a iniciuje společenskou diskusi o hodnotách, které obyvatelé České republiky vyznávají.


Princip hodnocení se opírá o dva hlavní pilíře. Objektivní kritéria získaná z nezávislých zdrojů a průzkum prováděný mezi 1 250 obyvateli všech regionů.

 

Kraje se hodnotí z pohledu 54 kritérií, která jsou rozdělena do následujících osmi oblastí: Péče o děti a vzdělávání, zdravotnictví a sociální sféra, pracovní podmínky a kupní síla, volnočasové aktivity a turismus, rozvoj infrastruktury, bezpečnost, občanská společnost a tolerantnost, ekologie a příroda. Průzkum je prováděn prostřednictvím dotazníkového šetření zaměřeného na spokojenost v místě bydliště, kvalitu života a životní hodnoty a priority obyvatel v jednotlivých regionech České republiky. Kolegium tvoří osobnosti, které svou odborností a svými názory přispívají k dění v různých společenských oblastech.

 

Kolegium výzkumu nominuje a vybírá vítěze v kategorii Počin roku, která oceňuje konkrétní aktivitu, jež kdekoli v ČR v daném roce přispěla ke zlepšení života obyvatel.