Místo pro život

Pořadatel

Bison & Rose

Communa poskytuje služby v oblasti Public Relations. Je specializovanou agenturou zaměřenou na komunikaci vůči specifickým cílovým skupinám. Soustředí se zejména na korporátní komunikaci a produktové PR, stejně jako na regionální PR a komunikační podporu vybraných průmyslových sektorů. Zabývá se také krizovou a interní komunikací. Svým klientům Communa pomáhá vytvářet a udržovat vztahy s médii a veřejností. Spolupracuje při vytváření komunikačních kanálů a materiálů oslovujících příslušné cílové skupiny.

Communa pomáhá těm, kdo mají co říct, ale nevědí jak. Hledá nosná témata pro ty, kdo se chtějí zviditelnit. Je oporou těm, kdo se bojí médií. Communa pomáhá řídit image firem. Navrhuje strategická řešení pro ty, kdo chtějí změnit stávající komunikaci nebo svůj obraz na veřejnosti. Communa poskytuje objektivní pohled.

Agenturní tým se opírá o zkušenosti z PR a marketingových pozic předních tuzemských firem a také celostátních médií.