Místo pro život

Partner

 

 

 

 

 

 

 

Patříme k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a jsme jedničkou v oblasti dopravně inženýrského stavitelství. Své služby nabízíme zákazníkům již déle než 60 let. Pověst Skupiny EUROVIA CS stojí na kvalitní, včasné a odborně odvedené práci. Úspěšnou firmu z nás dělají především naši vysoce kvalifikovaní zaměstnanci. Jejich zkušenosti, odborné znalosti a svědomitý přístup ve spojení s tradicí naší společnosti a moderními technologiemi jsou pro nás klíčové.

 

Kromě silničních a kolejových staveb realizujeme i mosty, sportovní areály, revitalizujeme památková centra a budujeme čistírny odpadních vod nebo městské komunikace. Díky širokému portfoliu činností a celorepublikovému pokrytí dokáže Skupina EUROVIA CS realizovat menší i velké zakázky, ať už se jedná o veřejný, či soukromý sektor. Disponujeme rovněž vlastní surovinovou základnou.

 

 

 

V prostorách Hlavní pošty v Jindřišské ulici je každoročně pořádána datová výstava srovnávacího výzkumu Místo pro život.