Místo pro život

Pravidla výzkumu

Princip hodnocení se opírá o dva hlavní pilíře: 

1.       objektivní kritéria získaná z nezávislých zdrojů

2.       průzkum prováděný mezi 1 250 obyvateli všech regionů

 

Objektivní statistická data jsou získávána ze spolehlivých zdrojů, jako jsou například Český statistický úřad, Centrální registr vozidel, Český hydrometeorologický ústav, CzechInvest, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Ústav pro informace a vzdělávání, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky nebo jednotliví provozovatelé MHD. Do osmi hodnocených oblastí je zahrnuto cca více než 50 kritérií.

 

Součástí hodnocení a výběru kraje s nejlepšími podmínkami pro život je i dotazníkové šetření mezi obyvateli České republiky zaměřené na spokojenost v místě bydliště, kvalitu života a životní hodnoty a priority obyvatel v jednotlivých regionech ČR. V průzkumu veřejnost odpovídá na otázky týkající se osmi zkoumaných oblastí a určuje, kterou ze zkoumaných oblastí považuje za nejdůležitější. Na základě dotazníkového šetření, kterého se účastní 1 250 respondentů, se určí deklarovaná spokojenost s životem v kraji, reálná spokojenost vypočítaná na základě hodnocení hlavních oblastí a následně se sestaví hodnotový žebříček (průměrná procentní váha pro každou oblast), který pomáhá při hodnocení objektivních kritérií.