Místo pro život

Pravidla výzkumu

Princip hodnocení se opírá o dva hlavní pilíře: 

1.       objektivní kritéria získaná z nezávislých zdrojů

2.       průzkum prováděný mezi 2300 obyvateli všech regionů

 

Objektivní statistická data jsou získávána ze spolehlivých zdrojů, jako jsou například Český statistický úřad, Centrální registr vozidel, Český hydrometeorologický ústav, CzechInvest, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Ústav pro informace a vzdělávání, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky nebo jednotliví provozovatelé MHD. Do osmi hodnocených oblastí je zahrnuto cca více než 50 kritérií.

 

Součástí hodnocení a výběru kraje s nejlepšími podmínkami pro život je i dotazníkové šetření mezi obyvateli České republiky zaměřené na spokojenost v místě bydliště, kvalitu života a životní hodnoty a priority obyvatel v jednotlivých regionech ČR. V průzkumu veřejnost odpovídá na otázky týkající se osmi zkoumaných oblastí a určuje, kterou ze zkoumaných oblastí považuje za nejdůležitější. Na základě dotazníkového šetření, kterého se účastní 1 250 respondentů, se určí deklarovaná spokojenost s životem v kraji, reálná spokojenost vypočítaná na základě hodnocení hlavních oblastí a následně se sestaví hodnotový žebříček (průměrná procentní váha pro každou oblast), který pomáhá při hodnocení objektivních kritérií.