Místo pro život

ekologie a životní prostředí

► Množství emisí okyselujících látek – celkový roční součet NOx, NH3 a SO2 v t/km² násobený faktorem potenciálu acidifikace (acid equivalent)
► Koeficient ekologické vyváženosti krajiny – poměr ekologicky pozitivně využívaných ploch (např. zahrady, lesy a vodní plochy) k negativním (např. orná půda, zastavěná plocha)
► Plocha chráněných oblastí na celkové ploše kraje – v %
► Produkce komunálního odpadu – v kg/obyvatele
► Recyklace odpadu – celkový součet sběru plastu, papíru, nápoj. kartonu, skla a elektroodpadu (černá i bílá technika, lampy a žárovky) v kg/obyvatele
► Podnikový odpad – produkce v kg na obyvatele
► Investice na ochranu životního prostředí – v Kč/1000 obyvatel
► Vypouštěné odpadní vody do kanalizace – v tisících l/obyvatele