Místo pro život

bezpečnost

► Počet příslušníků Policie ČR – počet policistů na 1000 obyvatel
► Drogy – počet problémových uživatelů drog na 1000 obyvatel
► Počet úmrtí na silnicích – počet úmrtí při dopravních nehodách na 1000 km silnic a dálnic
► Bezpečnost na silnicích – počet dopravních nehod na 1 km silnic
► Kriminalita – počet trestných činů na 1000 obyvatel
► Objasněnost trestných činů – podíl objasněných trestných činů, v %