Místo pro život

infrastruktura

► Kanalizace – podíl obyvatel napojených ke kanalizaci, v %
► Vodovody – podíl obyvatel připojených k vodovodu s pitnou vodou, v %
► Železniční síť – počet km železnic na 10 km²
► Silniční a dálniční infrastruktura – počet km dálnic, rychlostních silnic, silnic I. třídy a místních komunikací na km²
► Čističky odpadních vod – kapacita ČOV v m3/den na 10 obyvatel
► Počet čerpacích stanic – počet registrovaných vozů na 1 čerpací stanici