Místo pro život

občanská společnost a tolerance

► Spolková činnost – součet sdružení, obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů na 1000 obyvatel
► Dárcovství krve – počet dárců krve na 100.000 obyvatel (Daruj krev s Českým rozhlasem)
► Dobrovolní hasiči – počet členů Svazu hasičů Čech, Moravy a Slezska na 1000 obyvatel
► Aktivita v samosprávě – počet kandidátů do komunálních voleb na 1000 registrovaných voličů
► Volební aktivita – průměrná volební účast v komunálních volbách, v %
► Cizinci – počet cizinců na 1000 obyvatel