Místo pro život

péče o děti a vzdělávání

► Dětská hřiště – počet venkovních hracích ploch s pískovištěm kontrolovaných krajskou hygienickou stanicí na 1000 obyvatel
► Mateřské školy – kapacita mateřských škol na 100 dětí školkového věku
► Atraktivita vysokých škol – podíl studentů studujících na vysokých školách ve svém kraji, v %
► Počet žáků v jedné třídě na ZŠ – průměrný počet žáků v jedné třídě ZŠ
► Atraktivita základních uměleckých škol – počet dětí v základních uměleckých školách na 100 dětí ve věku ZŠ
► Úspěšnost u státních maturitních zkoušek –průměrné procento studentů, kteří úspěšně složili státní maturitní zkoušku (JČ, M, písemný a didaktický test)