Místo pro život

pracovní podmínky

► Práce pro osoby se zdravotním postižením – počet zaměstnaných osob se zdravotním postižením na 1000 zaměstnaných obyvatel
► Průměrné mzdy – průměrné mzdy za všechny obory v Kč
► Podíl nezaměstnaných - podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu 15 až 64 let, v  %
► Dlouhodobá nezaměstnanost – podíl uchazečů o zaměstnání s délkou více jak 1 rok k celkovému počtu uchazečů o zaměstnání, v %
► Nezaměstnanost mladých lidí – podíl uchazečů o zaměstnání ve věku méně než 24 let k celkovému počtu uchazečů o zaměstnání, v %
► Konkurence na pracovním trhu - počet uchazečů 15 - 64 let o zaměstnání na 1 volné pracovní místo
► Investice z CzechInvestu – Počet pracovních míst (vytvořených díky investicím CzechInvestu) na 100 uchazečů o zaměstnání