Místo pro život

volnočasové aktivity a turismus

► Bazény a koupaliště – počet veřejných koupelových a plaveckých bazénů včetně přírodních koupališť dozorovaných KHS na 100 tisíc obyvatel
► Počet kulturních institucí – součet divadel, galerií, muzeí, hradů a zámků s expozicí na 100 tisíc obyvatel
► Ubytovací kapacity – počet lůžek na 1000 obyvatel
► Vybavenost knihoven – počet knihovních jednotek na jednoho registrovaného čtenáře
► Počet kulturních akcí – počet kulturních a zábavných akcí na hradech a zámcích, výstav a expozic v muzeích a galeriích, výstav profesionálního výtvarného umění a architektury, uspořádaných přednášek a jiných výchovných akcí na 10000 obyvatel
► Atraktivita kulturních akcí – počet návštěvníků památkových objektů, výstav a expozic na hradech a zámcích, výstav a expozic v galeriích a muzeích, počet návštěvníků výstav profesionálního výtvarného umění a architektury a počet návštěvníků přednášek a jiných výchovných akcí k počtu obyvatel
► Oblíbenost sportovních a volnočasových aktivit - počet členů České unie sportu, České obce sokolské, Klubu českých turistů a Junáka k počtu obyvatel