Místo pro život

zdravotnictví a sociální sféra

► Průměrná nemocnost – průměrné procento pracovní neschopnosti
► Naděje dožití – průměrná naděje na dožití žen i mužů
► Počet lůžek v nemocnicích – počet lůžek v nemocnicích na 1000 obyvatel
► Počet lékáren – počet lékáren na 100 tisíc obyvatel
► Bezbariérové spoje – podíl nízkopodlažních spojů na všech spojích MHD, v %
► Zařízení pro seniory – počet lůžek v zařízeních pro seniory na 1000 seniorů