Místo pro život

V Praze se žije blaze, stala se Místem pro život 2015

25. 11. 2015

Bohatá infrastruktura, nejnižší nezaměstnanost, kulturní a společenské centrum či vysoká úroveň vzdělávání? To všechno jsou důvody, které letos dělají hlavní město nejlepším místem pro život v České republice. Stříbrnou pozici obsadil Královéhradecký kraj a na bronzový stupínek výzkumu Místo pro život se propadl loňský vítěz, Plzeňský kraj. Místo pro život je společensky přínosný srovnávací výzkum mapující kvalitu života obyvatel v regionech České republiky, který realizuje analytická agentura Datank.

Hlavní město Praha je letos nejlepším Místem pro život

Existuje mnoho důvodů, které hlavní město dělají nejlepším místem pro život v České republice. Na své si zde přijdou téměř všichni. Od studentů vysokých škol až po milovníky kultury a společenského života. Práce se v Praze shání daleko snáze než v jiných regionech, průměrná mzda je nejvyšší v zemi, zdravotní péče je na lepší úrovni než ve většině dalších krajů a v neposlední řadě se hlavní město pyšní velkým počtem spolků, nadací a občansky prospěšných organizací. Nevyhne se však problémům, které jsou pro velkoměsto typické. Je to především velká míra kriminality a znečištění ovzduší. Stane se zde největší počet trestných činů a metropole je neslavně známá i větším množstvím problémových uživatelů drog. V oblasti životního prostředí negativně vyčnívá především míra znečištění ovzduší a počet zelených ploch, kterých je zde téměř o 71 procent méně, než ve zbytku země.

„Nedivím se, že místem pro život se v roce 2015 stalo právě naše hlavní město, ne nadarmo se říká, že v Praze se žije blaze. Minimální nezaměstnanost, vysoká dostupnost a výběr veřejných služeb jako je zdravotnictví a školství a samozřejmě musím zmínit kvalitní městskou hromadnou dopravu – moderní tramvaje, výkonné metro nebo příměstské vlaky ze Škodovky významně zvyšují kvalitu života v naší metropoli,“ doplnil Michal Tobrman, vedoucí Komunikace Škoda Transportation.

Královéhradecký kraj končí druhý

Po loňském bronzu se ve výzkumu Místo pro život vyšvihl na stříbrnou příčku Královéhradecký kraj. Region získal nejlepší hodnocení v oblastech zdravotní a sociální sféry a v kvalitě pracovních podmínek. Nejvyšší míra bezbariérovosti, druhý nejvyšší počet lékáren a nízká průměrná nemocnost značí, že je o zdejší obyvatele dobře postaráno. Kraj úspěšně zaměstnává osoby se zdravotním postižením, snižuje se dlouhodobá nezaměstnanost a nejvíce ze všech se Královéhradecku daří využívat dotace z CzechInvestu. I přes poměrně nízké investice do životního prostředí se kraj drží v popředí žebříčku recyklace a patří mezi kraje, které produkují nejméně komunálního a podnikového odpadu. Královéhradecko žije kulturou. Nejvíce kulturních institucí je toho důkazem. Hlavním problémem zůstává nezaměstnanost mladých lidí do 24 let a celkové rezervy v rozvoji oblasti péče o děti a vzdělávání. Vše potvrzuje fakt, že studenti nepovažují zdejší vysoké školy za atraktivní a za vzděláním raději dojíždějí jinam.

Plzeňsko bere bronz

Plzeňský kraj patří dlouhodobě k nejlepším regionům pro život i díky nadprůměrné kvalitě výsledků skoro ve všech hodnocených oblastech. V letošním roce se Plzeňsko opět stalo jedním z top tří krajů, i když po loňském vítězství kleslo na třetí příčku. Svůj status si region zaslouží především díky vynikající péči o děti a vzdělání a kvalitním pracovním podmínkám. Lidé si zde hledají práci snadno, dlouhodobá nezaměstnanost klesá a platy patří v zemi k nadprůměrným. Obyvatelé mají spoustu možností, kam vyrazit za kulturou nebo sportem. Lidé na Plzeňsku jsou šetrní k okolnímu prostředí a vyprodukují nejméně odpadu. Bohužel se to samé nedá říci o firmách, které naopak „vyrobí“ odpadu víc než firmy v jiných regionech. Plzeňský kraj se však snaží bolavá místa řešit, což dokazují i třetí nejvyšší investice do ochrany a zlepšení životního prostředí. Největším problémem však stále zůstává infrastruktura. Až 16 procent lidí nemá přístup k pitné vodě a silnic a dálnic je tu o 30 procent méně než jinde. V této oblasti zůstává region nejhorší v celé ČR.

„Je zřejmé, že lidé se stále více zajímají o své bezpečí, zdraví a sociální jistoty. Dokazují to i celkové výsledky, ve kterých se na první příčky protlačily kraje, které vynikají právě v těchto oblastech,“
uvedla Michaela Žemličková, místopředsedkyně správní rady a ředitelka Nadace ČEZ.

<< Zpět