Místo pro život

Celkové výsledky

V celkovém pořadí se na první příčce umístil Plzeňský kraj, na druhém místě Královéhradecký kraj a na třetím místě Praha.

Prvenství Plzeňského kraje je absolutní, jako nejlepším místem pro život byl vyhodnocen jak na základě dat, tak i s váhovým přepočtem kolegia. Preference důležitosti jednotlivých oblastí členů kolegia však rozhodly o změně na stříbrné a bronzové pozici. Data rozhodla o druhém místě pro metropoli, ta se však s nízkým hodnocením oblasti Ekologie a životního prostředí a oblasti Bezpečnosti musí smířit po započtení vah s třetím místem. Královéhradecký kraj se tak posunul ze třetího na druhé místo. Na posledním místě se umístil Ústecký kraj, na 13. místě Středočeský kraj a na 12. místě Moravskoslezský kraj. Stejně jako v čele žebříčku je i poslední místo pro Ústecký kraj absolutní, na poslední pozici skončil ústecký region podle dat, i podle váhového přepočtu. Podle číselných dat by skončil lépe Středočeský kraj, ale na předposlední příčku jej odsunulo lepší hodnocení oblasti péče o děti, tedy v nejvíce kolegiem preferované oblasti.

Téměř v každé oblasti se stal vítězem odlišný kraj. Výjimkou je kraj Liberecký a Praha. Liberecký kraj byl vyhodnocen nejlépe v oblasti Ekologie a životní prostředí a Volnočasové aktivity a turismus, Praha v oblasti Podmínky práce a Rozvoj infrastruktury. V oblasti Zdravotní a sociální síť zvítězil Královéhradecký kraj, v Péči o děti a vzdělávání Jihomoravský kraj, v oblasti Občanská společnost a tolerance Jihočeský kraj. V poslední sledované oblasti Bezpečnost se do čela žebříčku umístil Pardubický kraj.

Hl. město Praha však získalo poslední příčku v hodnocení životního prostředí a kritériích týkajících se bezpečnosti. Moravskoslezský kraj se umístil na poslední pozici ve volnočasových příležitostech a rozvoje občanské společnosti. Středočeský kraj se ukázal místem s nejslabší zdravotní a sociální sítí a vítěz celého pořadí, Plzeňský kraj, byl nejslabší v infrastruktuře. V péči o nastupující generaci prohrál Pardubický kraj a nejméně příznivý pracovní trh je v Karlovarském kraji.