Místo pro život

Celkové výsledky

VÝSLEDKY KRAJŮ

 

Podle výsledků letošního ročníku jsou nejlepší podmínky pro život v Královéhradeckém kraji. Prvenství si tento region získal především díky dobrým pracovním podmínkám a širokým možnostem vyžití ve volném čase. Oblast volnočasových aktivit dosáhla nejlepších výsledků také u samotné veřejnosti, která vyjádřila svou spokojenost v provedeném průzkumu.

 

Druhým nejlépe hodnoceným místem pro život se stalo hlavní město Praha. V tomto kraji dosáhla nejlepších výsledků úroveň infrastruktury a občanská společnost a tolerance, přestože právě tuto oblast hodnotili sami Pražané nejhůře ze všech.

 

Třetí region s nejlepšími podmínkami pro život najdeme na západě Čech. Plzeňský kraj se může pochlubit výbornými výsledky v oblasti vzdělávání a péče o děti, s touto oblastí jsou i místní lidé nadprůměrně spokojeni. Podle zkoumaných dat je na Plzeňsku také dobré pracovní prostředí, přestože názory lidí toto nepodporují a hodnotí oblast negativně. S úrovní zdravotnictví nebo trávením volného času jsou lidé daleko spokojenější.

 

 

 

VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ


Nejlepší pracovní podmínky panují ve vítězné dvojici krajů - Královéhradeckém kraji a hlavním městě Praze, a to díky mimojiné nadprůměrným investicím z CzechInvestu (Královéhradecký kraj), nejvyššímu počtu zdravotně postižených mezi zaměstnanými (Královéhradecký kraj) a nejnižší míře nezaměstnanosti (hlavní město Praha). Uspokojivého výsledku dosáhl také Plzeňský kraj.

 

Nejvíce bezpečno je z pohledu dat ve středu naší země – tedy na Vysočině a v Pardubickém kraji. V těchto regionech je nejnižší počet trestných činů nebo nejméně uživatelů drog. Dobré výsledky jsme zaznamenali také na jihu a západě Čech – v Jihočeském, Plzeňském a Karlovarském kraji. 

 


Oblast zdravotnictví a sociálních služeb byla nejlépe hodnocena ve vítězném Královéhradeckém kraji, hned za ním pak v Praze. Královéhradecký kraj se může v této oblasti pochlubit nejvyšším počtem lékáren ale také bezbariérových spojů v MHD. V Praze je naopak nejnižší nemocnost a výborná dostupnost lékařské péče. Více krajů se pohybovalo na průměrné úrovni hodnot.

 

Podmínky pro vzdělávání a péči o děti byly nejlépe hodnoceny na jihu Moravy a západě Čech, tedy v Jihomoravském a Plzeňském kraji. V těchto regionech najdeme například nejvyšší počet dětských hřišť s hygienickou kontrolou. Jihomoravský kraj si také vybere pro studium nejvíce domácích studentů. Dobrých výsledků dosahoval ale i Zlínský kraj, hned za ním kraj Moravskoslezský.

 


Nejlépe bylo životní prostředí a oblast ekologie hodnocena v Libereckém kraji. Výborný výsledek zajistil kraji vysoký podíl zeleně a chráněných přírodních ploch. Uspokojivé výsledky obdržel také Karlovarský, Královéhradecký a Zlínský kraj.

 

Turismus a volnočasové aktivity jsou podle zpracovaných dat nejlépe hodnoceny na severu Čech, v Libereckém a Královéhradeckém kraji a v Praze. Praha je například první v počtu návštěvníků kultury, Královéhradecký kraj zase nabízí nejvíce kulturních institucí (vzhledem k počtu obyvatel). V Libereckém kraji najdeme nejvíce koupacích ploch ale i výbornou dostupnost ubytování. Jihočeský kraj dosahuje také velmi dobrých výsledků.

 


Výsledné hodnoty za oblast infrastruktury jsou ve většině krajů ČR velmi nízké a výrazně pod průměrem. Výjimkou je hlavní město Praha, které dosahuje nejlepšího hodnocení ve většině sledovaných kritérií této oblasti. Tento výsledek zajistila kraji zejména rozsáhlá silniční a železniční síť, největší kapacita čističek odpadních vod nebo nejvyšší podíl lidí připojených ke kanalizaci.

 

Hlavní město předčilo ostatní kraje také v oblasti občanské společnosti a tolerance. V Praze najdeme nejvíce neziskových organizací nebo například největší zapojení kandidátů do senátních voleb.

 

SKOKAN ROKU


Vedle hlavní kategorie projektu Místo pro život 2012, byl určen také tzv. „Skokan roku“. O vítězi rozhodovali v tomto případě členové kolegia. Těm byl předložen seznam kritérií, u nichž jsme při hodnocení zaznamenali největší meziroční pozitivní změnu, nebo-li největší skok mezi oběma roky. Členové kolegia vybrali z předloženého seznamu tři kritéria s nejzajímavějším meziročním posunem. Kritérium s celkově největším počtem hlasů nakonec určilo vítězný kraj v této kategorii.

 

Pro rok 2012 představovaly, dle názorů odborného kolegia, nejvýznamnější posun investice do životního prostředí. Skokanem roku se tak stal Moravskoslezský kraj, který vykazuje nejvýraznější meziroční nárůst v rámci tohoto kritéria.