Místo pro život

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj se v tomto roce umístil na konci první poloviny žebříčku – na sedmém místě. Tomuto výsledku odpovídaly také výsledky v jednotlivých oblastech. Ve většině z nich obsadil Jihočeský kraj sedmou či osmou příčku. Jižní Čechy jsou nadprůměrné v aktivitě občanské společnosti a bezpečnosti (3. místo), nabídka volnočasových aktivit a turismu je v tomto kraji čtvrtá nejlépe hodnocená. V čem Jihočeský kraj ale výrazněji nevyniká, je oblast péče o děti, vzdělávání a rozvoje infrastruktury. Předností kraje je však vysoká bezpečnost na silnicích. Z celé České republiky se stane nejméně dopravních nehod právě tady. Ve srovnání s celorepublikovým průměrem je to zhruba polovina. Jihočeský kraj nabízí také třetí nejvyšší podíl bezbariérových spojů městské hromadné dopravy u nás. Daří se zde také dobrovolným aktivitám, například dárcovským odběrům krve či dobrovolným hasičům. V tomto ohledu je kraj druhý nejlepší. Rovněž neziskový sektor má v kraji výborné podmínky, najdeme tady tak druhý nejvyšší počet nadací a nadačních fondů v přepočtu na obyvatele. Daří se i oblasti kultury, v kraji je tak vysoce nadprůměrná návštěvnost kulturních zařízení a akcí.

Nižšího hodnocení dosahuje Jihočeský kraj v oblasti rozvoje infrastruktury. Najdeme zde poprůměrný počet km železnice a silnic, dálnic a místních komunikací. V oblasti vzdělávání jsou také rezervy – počet dětských hřišť kontrolovaných krajskou hygienickou stanicí je podprůměrný, počet dětí jedné třídy základní školy je naopak mírně nad průměrem ČR.


<< Zpět