Místo pro život

Pardubický kraj

Pardubický kraj se oproti loňskému roku umístil o několik příček výsledného žebříčku níže – na desátém místě. Podprůměrný výsledek byl důsledkem zejména horší péče o děti a vzdělávání, nižší nabídky volnočasových aktivit, méně dostupné zdravotní sítě, infrastruktury i podprůměrného životního prostředí. Hlavní slabinou Pardubického kraje je druhé největší množství emisí okyselujících látek v ovzduší, poloviční podíl studentů vysokých škol, kteří zůstávají studovat ve svém kraji nebo nejnižší počet dětských hřišť kontrolovaných krajskou hygienickou stanicí.

Předností Pardubického kraje je nižší produkce podnikového odpadu, třetí nejnižší míra kriminality nebo čtvrtý nejnižší výskyt problémových uživatelů drog. Z pohledu občanské společnosti se zde daří také dobrovolným aktivitám. Například Svaz dobrovolných hasičů Čech a Moravy zde má nadprůměrný počet členů. Podniky také zaměstnávají třetí nejvyšší počet zdravotně postižených.


<< Zpět