Místo pro život

Středočeský kraj

Středočeský kraj se v rámci letošního ročníku výzkumu umístil opět v dolní polovině žebříčku - na dvanáctém místě.  Součástí jeho slabých stránek, které k nižšímu počtu bodů jistě přispěly, byla méně dostupná zdravotní síť, horší podmínky pro rozvoj infrastruktury, vzdělávání, ale i ekologii a životní prostředí. Bohužel v případě Středočeského kraje je většina negativních stránek důsledkem blízkosti kraje hlavnímu městu Praze. Příkladem může být i nízký podíl studentů studujících ve svém kraji, který je ve Středočeském kraji opravdu jen zlomkový. Nízké hodnocení obdržela také dostupnost lékařské péče, která se projevila v podprůměrném počtu zubařů, ale také počtu lůžek v nemocnicích či počtu lékáren v kraji. V těchto kritériích byl Středočeský kraj až na posledním místě ze sledovaných krajů.

V čem ale kraj vynikal, byl nízký počet problémových uživatelů drog, nadprůměrný počet cizinců žijících v kraji nebo například třetí nejvyšší platy. V oblasti ochrany životního prostředí jsme navíc zaznamenali čtvrté nejvyšší investice. Nadprůměrně si Středočeský kraj vede také v návštěvnosti kulturních zařízení. Ta je zde třetí nejvyšší mezi kraji.


<< Zpět