Místo pro život

Kraj Vysočina

Kraj Vysočina dosáhl v rámci výzkumu celkem úspěšného výsledku. V celkovém žebříčku všech čtrnácti krajů se letos umístil na šestém místě. Nejlépe hodnocenou oblastí byla bezpečnost v kraji. Nadprůměrných výsledků dosáhl ale Kraj Vysočina také v občanské společnosti a toleranci, životním prostředí, vzdělávání nebo v oblasti zdravotnictví. Třetí nejhorší výsledek získala Vysočina naopak v nabídce volnočasových aktivit a turismu.

Na Vysočině najdeme oproti ostatním krajům více než dvojnásobný počet dobrovolných hasičů a dětských hřišť kontrolovaných krajskou hygienickou stanicí. Výborné výsledky v oblasti bezpečnosti jsou podpořeny zhruba jen třetinovým počtem problémových uživatelů drog. V oblasti ekologie a životního prostředí je zase silnou stránkou kraje nízká produkce podnikového odpadu. Mezi negativa patří naopak podprůměrný počet cizinců, čtyřnásobně nižší podíl studentů studujících vysokou školu ve svém kraji, vyšší konkurence na pracovním trhu nebo nízká návštěvnost kulturních zařízení v kraji.


<< Zpět