Místo pro život

Liberecký kraj

Hned za vítěznou trojicí se umístil kraj Liberecký. Severočeský region vyniká zejména v ekologii a životním prostředí, v této oblasti dosahuje dokonce nejlepších výsledků z celé ČR. Najdeme zde vyváženou krajinu s nejvyšším podílem chráněných oblastí a nejnižším množstvím okyselujících látek v ovzduší. Obyvatelé využívají širokou nabídku volnočasových aktivit v kraji. Nadprůměrné výsledky má i oblast zdravotnictví či pracovních podmínek. 

Nižší hodnocení bezpečnosti se podepisuje například na vysokém počtu problémových uživatelů drog, který je zde třetí nejvyšší z celé ČR. Mírně nad průměrem se pohybuje také míra kriminality (tedy počet trestných činů). V oblasti vzdělávání a péče o děti se kraj potýká s podprůměrným počtem dětí ve třídách základních uměleckých škol. V oblasti občanské společnosti Liberecko také příliš nevyniká. V tomto kraji je tak například nejnižší počet dárců krve v přepočtu na obyvatele.


<< Zpět