Místo pro život

Jihomoravský kraj

Na devátém místě se v rámci letošního ročníku výzkumu umístil Jihomoravský kraj. Ve srovnání s loňským žebříčkem si tak jihomoravský region polepšil o jednu příčku. V čem kraj podle dat vyniká, je především oblast vzdělávání a péče o děti. Nadprůměrné výsledky získal ale také v souvislosti s nabídkou volnočasových aktivit a turismem. Mezi přednosti kraje patří například vysoké procento studentů vysokých škol, kteří zůstávají ve svém kraji. V tomto kritériu dosahuje Jihomoravský kraj druhé nejvyšší hodnoty, hned po hlavním městě Praze. Najdeme zde také nadprůměrný počet dětských hřišť kontrolovaných krajskou hygienickou stanicí. Oblast životního prostředí je však ve srovnání s ostatními kraji velmi podprůměrná, výjimkou jsou emise okyselujících látek v ovzduší, ty zde dosahují druhé nejnižší úrovně. Prvenství získal jih Moravy také v oblasti zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Těch je tu nejvíce ze všech krajů České republiky.

Slabou stránkou Jihomoravského kraje je druhý nejnižší podíl chráněných ploch na území kraje. Výrazně pod průměrem je také vyváženost krajiny, tzn. poměr ekologicky pozitivně využívaných ploch k negativním. V oblasti pracovních podmínek není jednoduché získat pracovní místo, lidé se zde totiž setkávají s vyšší konkurencí na pracovním trhu, ale také podprůměrnou výší investic CzechInvestu.


<< Zpět