Místo pro život

Hl. m. Praha

Hlavní město Praha bylo v tomto roce vyhodnoceno jako celkově nejvhodnější místo pro život. Mezi silné stránky, které zajistily kraji prvenství, patří především kritéria z oblasti pracovních podmínek, rozvoje infrastruktury, ale i občanské společnosti a tolerance. V hlavním městě najdeme také výborné podmínky pro vzdělání a péči o děti, široké možnosti trávení volného času nebo například dostupnou zdravotní síť. Díky bohatému kulturnímu programu se tady vyskytuje nejvyšší počet návštěvníků všech kulturních zařízení a akcí (k počtu obyvatel). V tomto směru převyšuje Praha celorepublikový průměr zhruba trojnásobně. Asi není překvapením, že zde žije také nejvyšší počet cizinců a daří se zde neziskovým organizacím v podobě nadací a nadačních fondů v přepočtu na obyvatele. S dobrými pracovními podmínkami souvisí nízká nezaměstnanost a to, že se zde o jedno pracovní místo hlásí nejméně uchazečů. Hlavní město Praha je nejen městem bohaté kultury a dobrých pracovních podmínek, ale také centrem vzdělávání pro místní obyvatele. Najdeme zde nejvyšší podíl studentů studujících vysokou školu právě ve svém kraji. Ve srovnání s ostatními regiony je toto procento zhruba dvojnásobné. Výborně se Praze daří také v oblasti infrastruktury. Jedním z kritérií, kde dosahuje Praha maxima, je například rozsah železniční nebo silniční sítě, který je oproti celorepublikovému průměru více než čtyřnásobný, v případě silnic a místních komunikací více než osminásobný.

Vedle pozitivních stránek má však Praha jako kraj také svá negativa. Jedním z nich je oblast životního prostředí a ekologie. V Praze se nachází nejnižší podíl zeleně a chráněných přírodních ploch k celkové ploše kraje. Ve srovnání s průměrnou hodnotou ostatních krajů je tento podíl zhruba o 70 % nižší. Špatnou bilanci má hlavní město také v počtu dopravních nehod. Ten je zde nejvyšší z celé ČR. Přestože pracovní podmínky jsou v Praze obecně dobré, investice z CzechInvestu na obyvatele jsou zde na minimální úrovni. Stejně tak je tomu v počtu dobrovolných hasičů, kterých je zde o více než 90 % méně než průměrně v ostatních krajích.


<< Zpět