Místo pro život

Karlovarský kraj

Osmou příčku výzkumu obsadil Karlovarský kraj. Jak jsme zjistili, mezi jeho přednosti patří zejména kritéria hodnocená v oblasti zdravotnictví a životního prostředí. Nadprůměrný je kraj také v oblasti rozvoje infrastruktury, kde dosáhl pátého nejlepšího výsledku ze všech. Silnou stránkou Karlovarska je například vyšší dostupnost ubytovacích služeb, a to i v rámci zařízení pro seniory. Produkce podnikového odpadu je zde nejnižší ze všech sledovaných regionů. V kraji najdeme také nejvyšší podíl cizinců mezi obyvateli, kterých je asi o 50 % více než průměrně v ostatních krajích ČR. Ve srovnání s ostatními kraji je na Karlovarsku lepší životní prostředí a dostupnější zdravotní péče. V těchto oblastech dosahují výsledky Karlovarského kraje výrazněji lepších hodnot. Rezervy jsou naopak v péči o děti a vzdělávání a podmínkách práce. V ostatních hodnocených oblastech je Karlovarský kraj na podobné úrovni jako ostatní kraje ČR.

Podprůměrných výsledků dosahoval Karlovarský kraj v podílu studentů studujících vysokou školu ve svém kraji, který je zde o zhruba 90 % nižší než průměr ČR. Nedaří se tady příliš dobrovolným aktivitám, například počet dobrovolných hasičů je ve srovnání se zbytkem České republiky zhruba třetinový. Bezpečnosti v kraji příliš nepřispívá nadprůměrný počet problémových uživatelů drog, který je zde hned po hlavním městě druhý nejvyšší. Negativa z oblasti infrastruktury zase charakterizuje menší počet silnic, dálnic a místních komunikací.


<< Zpět