Místo pro život

Olomoucký kraj

Na základě letošních výsledků osmi oblastí života obsadil Olomoucký kraj jedenáctou příčku žebříčku. V oblasti vzdělávání a péče o děti dosahoval Olomoucký kraj nadprůměrných výsledků, umístil se na šestém místě. Ve všech dalších oblastech byly ale výsledky pod průměrem. Nejhůře přitom dopadly pracovní podmínky, a to zejména díky vysoké konkurenci na trhu práce. Další slabinou je také třetinový počet cizinců žijících v kraji, ve srovnání s celorepublikovým průměrem.

Olomoucký kraj má ale také své silné stránky. Jednou z nich je nízký výskyt emisí okyselujících látek v ovzduší nebo poměrně nízká produkce podnikového odpadu. V tomto kraji se daří i kulturním a volnočasovým aktivitám, což dokazuje počet kulturních akcí v přepočtu na obyvatele nebo například dobrá vybavenost knihoven.


<< Zpět