Místo pro život

Moravskoslezský kraj

Poslední příčku výsledného pořadí Místa pro život obsadil Moravskoslezský kraj. V souhrnu hodnocených kritérií dosahoval tento kraj nižších hodnot než ostatní. K tomuto výsledku přispěly zejména špatné výsledky v oblasti volnočasových aktivit, občanské společnosti nebo zdravotnictví. Mezi další slabé stránky patří i zhruba poloviční dostupnost lůžek v ubytovacích zařízeních nebo druhý nejnižší počet dětských hřišť kontrolovaných krajskou hygienou. Úroveň životního prostředí není v tomto regionu obecně dobrá. Tomu odpovídají i výsledky některých hodnocených kritérií, například znečištění ovzduší, konkrétně tedy vysoké množství okyselujících látek v ovzduší nebo vysoká produkce podnikového odpadu.

Přednosti má kraj zejména v oblasti infrastruktury a vzdělávání. Najdeme zde vysoký podíl vysokoškolských studentů studujících ve svém kraji. Ve srovnání s celorepublikovým průměrem jde o zhruba 40 procent vyšší hodnotu. Stejně jako v loňském roce, i letos jsme zaznamenali nadprůměrné investice na ochranu životního prostředí. Přestože životní prostředí je v tomto regionu obecně hůře hodnoceno, čističky odpadních vod zde využívají nadprůměrnou kapacitu. Ekologická vyváženost krajiny, tedy poměr pozitivně využívaných ploch k negativním, je překvapivě také na nadprůměrné úrovni.


<< Zpět