Místo pro život

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj si může zakládat na dobrém zdravotnictví i volnočasovém vyžití

Vynikajících výsledků dosahuje stříbrný Královéhradecký kraj ve všech sledovaných hodnotách, které jsou zahrnuty do oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, konkrétně se při celorepublikovém srovnání jedná například o vysoce nadprůměrný počet lékařů i zubařů, velmi nízkou průměrná nemocnost, dostatečný počet lůžek v nemocnicích, a i do lékárny to mají místní v průměru vůbec nejblíže ze všech krajů v celé České republice. Skvěle je na tom Královéhradecko také v oblasti volnočasových aktivit a turismu. Stojí za tím zejména nadprůměrný počet kulturních institucí, dostatečný počet ubytovacích kapacit, vysoký počet konkrétních sportovních aktivit i kulturních akcí. Lidé zde mají dostatek příležitostí trávit volný čas u vody, stejně jako využít sítě a vybavenosti veřejných knihoven. Na rozdíl od celkově vítězné Prahy je v regionu bezpečno, o čemž svědčí velmi nízká kriminalita a nadprůměrná objasněnost trestných činů. Za zlepšení by naopak stál rozvoj občanské společnosti. Spolková činnost zde dosahuje celorepublikově pouze průměrných hodnot, podprůměrný je zájem obyvatel o aktivní účast v samosprávě, moc není ani dobrovolných hasičů. Z oblasti vzdělávání zaostává i za průměrem úspěšnost studentů u státních maturitních zkoušek. Zato subjektivní spokojenost lidí se životem v kraji je dokonce vůbec nejvyšší z celé republiky. Obyvatelé jsou maximálně spokojeni jak se stavem životního prostředí, možnostmi volnočasových aktivit, tak třeba i s pracovními podmínkami. Naopak jediná výraznější oblast, ve které spokojenost není úplně ideální, je paradoxně zdravotnictví. Možná by to chtělo zapracovat na komunikaci.

 


<< Zpět