Místo pro život

Zlínský kraj

Zlínský kraj má nejlepší vzdělávání

I při srovnání všech krajů v rámci České republiky dominuje Zlínsko v oblasti vzdělávání a péče o děti. Stojí za tím například nadprůměrná úspěšnost studentů u státních maturitních zkoušek, ale také například to, že se děti v základních školách netísní tolik, jako jinde. Na prvním místě je region také v zájmu dětí o základní umělecké školy. Skvělé je to ve Zlínském kraji také se životním prostředím. Podíl oblastí, které jsou zahrnuty do chráněných krajinných oblastí, ale také celkový podíl zeleně, je vysoce nadprůměrný. Lidé se zde také výrazně zapojují do recyklace odpadu, čímž k ochraně životního prostředí rovněž přispívají. Slabší je to naopak s pracovním trhem. Průměrné mzdy jsou tu s výjimkou Karlovarského kraje vůbec nejnižší, podíl nezaměstnaných do 24 let věku nadprůměrný. O mnoho lépe na tom není ani oblast občanské společnosti. Účast na spolkové činnosti je v přepočtu na obyvatele jedna z nejnižších, zájem o aktivní účast v samosprávě je rovněž nízký. Pokud jde o subjektivní vnímání prostředí, v němž místní lidé žijí, hodnotí pozitivně vůbec nejlépe z celé České republiky oblast bezpečnosti v místě svého bydliště, velmi spokojeni jsou také se školstvím. Na opačném pólu stojí trochu paradoxně oblast ekologie a životního prostředí, ale také třeba zdravotnictví.

 


<< Zpět