Místo pro život

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji je bezpečno a nízká nezaměstnanost

Celorepublikově nadprůměrných výsledků dosahuje Pardubicko v oblasti bezpečnosti a také pracovního trhu. V regionu je velmi nízká kriminalita a k tomu ještě vysoká objasněnost trestných činů. Bezpečno je také na silnicích, svědčí o tom nízký počet nehod v přepočtu na jeden kilometr silnic. Pokud jde o pracovní trh, podíl dlouhodobě nezaměstnaných je velmi nízký a konkurence na pracovním trhu je vysoká. Do regionu jdou také nadprůměrné investice z agentury pro podporu podnikání CzechInvest. Hůře je na tom Pardubicko s péčí o děti a vzděláváním. Atraktivita vysokých škol je nízká, co je naopak vysoké, je průměrné číslo počtu žáků v jedné třídě základní školy. Obdobně je na tom také oblast životního prostředí a volnočasových aktivit. Pokud jde o ekologii mohou za to vysoké emise, v porovnání s většinou ostatních krajů nízký podíl zeleně a rovněž nízký podíl recyklace odpadu. Volnočasové aktivity narážejí na nízký počet pořádaných kulturních akcí, nízký počet lůžek v ubytovacích zařízeních ale také podprůměrný počet bazénů a koupališť. Pokud jde o volnočasové aktivity, subjektivně to obyvatelé Pardubického kraje zase tak černě nevidí. Pozitivně hodnotí také rozvoj infrastruktury nebo péči o děti a vzdělávání. Za vylepšení by podle nich naopak stála ochrana životního prostředí a rozvoj občanské společnosti.

 


<< Zpět