Místo pro život

Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji myslí na zdraví a vzdělávání

Lidé na jižní Moravě můžou být spokojeni s vysokou atraktivitou zdejších vysokých škol, úspěšnost středoškoláků u státních maturitních zkoušek také není špatná, zájem dětí o návštěvu základních uměleckých škol celorepublikově nadprůměrný. Kvalita služeb v oblasti zdravotnictví je jedna z nejlepších. Počet lékařů je zde při přepočtu na počet obyvatel hned po hlavním městě vůbec nejvyšší, velmi nízká je průměrná nemocnost, počet lékáren i lůžek v nemocnicích je velmi vysoký. Lidé zde mají velkou šanci, že se dožijí vysokého věku. Pozadu je naopak region v oblasti životního prostředí a ekologie, což lze připsat velmi vysoké produkci podnikového odpadu i vypouštěných odpadních vod do kanalizace. Investice vynakládané na ochranu životního prostředí jsou naproti tomu velmi nízké. O mnoho lepší to v Jihomoravském kraji není ani s bezpečností. Kriminalita je nadprůměrná, objasněnost trestných činů jedna z nejnižších v zemi. Také na silnicích není bezpečno, počet úmrtí jeden z nejvyšších. Policistů přitom podprůměrně. Pokud jde o subjektivní vnímání situace, jsou lidé na jižní Moravě ještě o něco skeptičtější, než odpovídá skutečnosti. Daleko od pravdy není při srovnání s hodnocením lidí v ostatních regionech jejich vůbec nejkritičtější pohled na oblast životního prostředí, spokojeni nejsou ani s pracovními podmínkami nebo třeba péčí o děti a vzděláváním. Naopak kladně hodnotí možnosti pro volnočasové aktivity ve svém okolí a poněkud paradoxně jaké bezpečnost.

 


<< Zpět