Místo pro život

Středočeský kraj

Ve Středočeském kraji nemají lidé potíže se sháněním práce

Ve středních Čechách si lidé přijdou na vysoké mzdy, zároveň je zde na pracovním trhu vysoce konkurenční prostředí. Výrazné jsou v regionu i investice agentury pro rozvoj podnikání CzechInvest. Rozvinutá je zde občanská společnost, což dokládá například nadprůměrný zájem o aktivní účast v samosprávě i vysoká volební aktivita. Místní lidé přikládají význam i kvalitě životního prostředí, recyklace odpadu v přepočtu na obyvatele je zde vůbec nejvyšší ze všech krajů v České republice, ani stav ovzduší se zde neřadí k těm špatným. Na čem by naopak bylo potřeba zapracovat, je oblast vzdělávání a bezpečnosti. Děti se v základních školách doslova tísní, naopak jejich zájem o základní umělecké školy je velmi nízký. Úspěšnost studentů u státních maturitních zkoušek je jedna z nejnižších. Pokud jde o bezpečnost, objasněnost trestných činů se drží při srovnání s dalšími kraji velmi nízko, nízký je však také počet policistů, kteří by mohli tento stav zlepšit. Pokud jde o volnočasové aktivity, vysoce podprůměrný v přepočtu na obyvatele je počet koupališť a bazénů. Subjektivně Středočeši nejvíce oceňují rozvoj infrastruktury v místě bydliště a také poněkud paradoxně péči o děti a vzdělávání. Naopak se jim vůbec nelíbí stav zdravotnictví a sociální péče, příliš spokojeni nejsou ani s bezpečností a pracovními podmínkami.

 


<< Zpět