Místo pro život

Kraj Vysočina

Na Vysočině je bezpečno

V Kraji Vysočina je velmi dobře rozvinutá infrastruktura, a to nejen ta silniční. Nadprůměrných výsledků zaznamenává kraj také v bytové výstavbě, podílu lidí připojených na internet. Lidé zde za prací nedojíždějí za prací tak daleko jako v drtivé většině ostatních regionů. Na Vysočině je také velmi bezpečno. Kriminalita je jedna z nejnižších v celé České republice, objasněnost trestných činů vysoká, bezpečnost na silnicích potvrzuje nízký počet úmrtí. Příliš dobré to naopak není s volnočasovými aktivitami. V regionu je velmi málo kulturních institucí, stejně jako pořádaných akcí, jejichž atraktivita navíc není vysoká. Síť a vybavenost knihoven je ve srovnání s dalšími kraji velmi nízká. V oblasti životního prostředí nepatří ke kladným stránkám regionu velmi vysoká produkce komunálního odpadu a také nízké investice do ochrany životního prostředí. Za zlepšení by stála také oblast zdravotnictví, která je celkově podprůměrná, a to mimo jiné v důsledku nízkého počtu lékařů i lékáren, ale také počet lůžek v nemocnicích. Z hlediska subjektivního hodnocení jsou lidé na Vysočině ještě o něco méně spokojeni, než by odpovídalo skutečnosti. Výrazně nespokojeni jsou s jak se zdravotnictvím, tak i s oblastí školství a pracovními podmínkami. Naopak velmi pozitivně hodnotí bezpečnost v místě svého bydliště nebo poněkud paradoxně i možnosti volnočasových aktivit.

 


<< Zpět