Místo pro život

Moravskoslezský kraj

V Moravskoslezském kraji dělá radost kvalita vzdělávání

I přesto, že negativ pro život na severu Moravy je více než pozitivních stránek, spokojeni relativně můžou být místní obyvatelé s péčí o děti a vzděláváním. Atraktivita vysokých škol v kraji je celorepublikově nadprůměrná, děti se v základních školách netísní tolik, jako ve většině ostatních regionů, úspěšnost studentů u státních maturitních zkoušek je dokonce jedna z nejvyšších. Potěšující informací může být i to, že je v Moravskoslezském kraji dostatek policistů, kteří tak můžou lépe dohlédnout na bezpečnost. Negativ však skutečně převažuje, o čemž svědčí také celkové umístění. Špatné výsledky zaznamenává kraj v oblasti pracovního trhu, rozvoje infrastruktury, životního prostředí, ale i volnočasových aktivit nebo rozvoje občanské společnosti. Napříč těmito oblastmi zaznamenává Moravskoslezský kraj velmi slabé výsledky konkrétně v nízkých mzdách a nejméně konkurenčním prostředí na pracovním trhu, vysoké úrovni emisí v ovzduší, vysoké produkci podnikového odpadu a nízké úrovni recyklace odpadu. Počet kulturních institucí i atraktivita kulturních akcí jsou velmi slabé, nedostatečný je také počet ubytovacích kapacit. Nezájem občanů je potvrzován nejnižší úrovní spolkové činnosti, stejně tak je to i se zájmem účastnit aktivně se podílet na samosprávě. Také volební účast je nízká. O to zajímavější je, že subjektivně to lidé na severu Moravy tak černě nevidí. Ačkoli je kraj celkově předposlední, jejich vlastní hodnocení podmínek života v místě bydliště je při srovnání s odpověďmi lidí v ostatních krajích jen mírně podprůměrná. Celková spokojenost panuje s fungováním zdravotnictví, poněkud paradoxně i se životním prostředím nebo pracovním trhem. S čím lidé spokojeni nejsou, je především možnost volnočasového vyžití, stejně jako s rozvojem občanské společnosti a tolerancí v místě svého bydliště.

 


<< Zpět